Znaleziono 46 artykułów

Aleksander Nawarecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Umieranka księdza Baki Aleksander Nawarecki s. 3-29
Sarmacki kanibalizm księdza Baki Aleksander Nawarecki s. 39-59
[0. Próba ogranięcia stuletnich badań... : odpowiedź na ankietę] Aleksander Nawarecki s. 67-73
"Romantyzm i style zachowań społecznych" Aleksander Nawarecki s. 79-89
Arcydziełko Mickiewicza Aleksander Nawarecki s. 119-129
"Starość : wybór materiałów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ", pod red. Aleksandra Nawareckiego, i Adama Dziadka, Katowice 1995 : [recenzja] Aneta Górnicka-Boratyńska Adam Dziadek (aut. dzieła rec.) Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 143-151
"Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej)", Ireneusz Opacki, Jan Piotrowiak, "Prace Historycznoliterackie" T.14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Jan Piotrowiak (aut. dzieła rec.) s. 144
"Sztuka mówienia do władców. (O pieśni II, 14 Jana Kochanowskiego)", Michał Głowiński, "Ruch Literacki" z. 1 Aleksander Nawarecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 153
"Poetyka okresu renesansu. Antologia", Wybór, wstęp i oprac. E.Sarnowska-Temeriusz, Tłum. T.Dobrzyńska i in., Kraków 1982 : [recenzja] Aleksander Nawarecki s. 180
"Iwaszkiewicz i Joyce. (O dwóch próbach literackiej fugi)", Jerzy Paszek, "Twórczość" nr 2 (1983) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 183
"Opis przedstawienia teatralnego-problem semiotyczny", Grzegorz Sinko, Wrocław 1982 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Grzegorz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 184
"W przedpokoju literatury nowej. Historycznoliteracki kontekst powieści Jalo Kofka >>Andrzej Panik<<", Wojciech Tomasik, "Ruch Literacki" z. 3 Aleksander Nawarecki Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) s. 199
"Natura i cywilizacja", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 199
"Rzeczy i marzenia : studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów", Aleksander Nawarecki, Katowice 1993 : [recenzja] Jadwiga Sawicka Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Autografy Adama Mickiewicza w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", Janusz Albin, "Ze Skarbca Kultury" z.35 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Janusz Albin (aut. dzieła rec.) s. 211
"Stan zagrożenia. (Problematyka eliminacji w poezji Wisławy Szymborskiej)", Aleksandra Konieczna, "Prace Naukowe UŚl." nr 382. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1980 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Aleksandra Konieczna (aut. dzieła rec.) s. 216
"Futurystyczna baśń o cywilizacji", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 219
"Przesądzeni. >>Monolog dla Kassandry<< Wisławy Szymborskiej", Wojciech Ligęza, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 222
"Groteska w poezji księdza Baki", Antoni Czyż, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 223
"Folklor i etnografia w dylogii Haliny Auderskiej >>Ptasi gościniec<< i >>Babie lato<<", Tadeusz Budrewicz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 223
"O twórczości S.R.Dobrowolskiego", Dorota Chróścielewska, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Dorota Chróścielewska (aut. dzieła rec.) s. 227
"Kariera >>autentyku<<", Jerzy Jarzębski, "Ruch Literacki" z. 2 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Dwie nieznane recenzje >>Oziminy<< Berenta", Oprac. J. Zieliński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki s. 231
">>Zapatrzony i niewidomy<<. (Pomysły do interpretacji wiersza >>Kalambury<< Władysława Broniewskiego)", Leonard Neuger, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Leonard Neuger (aut. dzieła rec.) s. 236
">>Klatka szuka ptaka<<", Jan Kott, "Twórczość" nr 8 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 237
"Poznanie jako dialog", Jan Czyżykowski, "Przegląd Humanistyczny" z.5 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Jan Czyżykowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Czarny karnawał : „Uwagi śmierci niechybnej” księdza Baki - poetyka tekstu i paradoksy recepcji", Aleksander Nawarecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Stanisław Szczęsny Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 239-245
"Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej)", Ireneusz Opacki, Jan Piotrowiak, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Jan Piotrowiak (aut. dzieła rec.) s. 240
"Między przytoczeniem a uniwersalizacją: >>Malczewski<< Jana Lechonia", Marek Pytasz, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1980 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 244
"Tetralogia o szlacheckim filozofie i obrońcy stanów pruskich (>>O tron<< Adama Krechowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków" z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 251
">>Ja głosów imitator<< (>>W lesie<< J.Tuwima)", Anna Węgrzyniakowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Anna Węgrzyniakowa (aut. dzieła rec.) s. 254
„Ile zwierząt zabrał Mojżesz do swojej arki?” Zwierzęce, dziecięce i poetyckie według Justyny Bargielskiej Aleksander Nawarecki s. 263-270
"Historia-plakaty-pejzaże. (Między programem a praktyką poetycką żagarystów wileńskich)", Andrzej Zieniewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 267
Ireneusz Opacki (5 sierpnia 1933 - 9 lipca 2005) Aleksander Nawarecki s. 269-275
Od świni - do Minerwy Zbiegniew Kadłubek Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 271-281
"Miejsce Ważyka", Andrzej K. Waśkiewicz, "Ruch Literacki" z. 3 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 273
"Listy Stanisławy Przybyszewskiej do Tomasza Manna", Tłum. z niem. K.Lipnicka, Do druku podał T.Lewandowski, "Twórczość" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki s. 273
"Drukowane zbiory listów w Polsce w XVIII wieku", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 279
"Norwidowski wieniec konfederatki", Witold Kiedacz, "Ruch Literacki" nr 5 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Witold Kiedacz (aut. dzieła rec.) s. 287
"Obraz wojny w międzywojennej prozie Rembeka", Janusz Pluta, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Janusz Pluta (aut. dzieła rec.) s. 295
"Z problemów interpretacji prozy Piotra Wojciechowskiego", Barbara Sikorowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Barbara Sikorowska (aut. dzieła rec.) s. 305
Mieniący się obraz Śląska Elżbieta Dutka Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 313-320
"Wokół programu poetyckiego Bohdana Zaleskiego", Barbara Stelmaszczyk-Świontek, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Barbara Stelmaszczyk-Świontek (aut. dzieła rec.) s. 337
"Teatr a sprawa indyjska", Maria Krzysztof Byrski, "Dialog" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Maria Krzysztof Byrski (aut. dzieła rec.) s. 339
"Teatr tybetański - przegląd zagadnień", Piotr Klafkowski, "Dialog" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Piotr Klafkowski (aut. dzieła rec.) s. 343
"Wayang, teatr jawny", Józef A. Unger, "Dialog" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Józef A. Unger (aut. dzieła rec.) s. 349