Znaleziono 70 artykułów

Jerzy Jarzębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka zdań o wstydzie istnienia Jerzy Jarzębski s. 1-4
Polonistyka : przepis na przetrwanie Jerzy Jarzębski s. 1-4
Lem w rękach lemologów Jerzy Jarzębski s. 1-4
Wstępniak autotematyczny Jerzy Jarzębski s. 1-4
Słowo władzy - władza słowa Jerzy Jarzębski s. 1-4
Apetyt na Przemianę Jerzy Jarzębski s. 1-5
Gombrowicz na nowo opisany Jerzy Jarzębski s. 4-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaświat teorii Jerzy Jarzębski s. 4-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Trzecia epoka : o prozie lat dziewięćdziesiątych Jerzy Jarzębski s. 5-19
Chaos jako dialektyka : Stanisław Lem i przestrzeń pisania N. Katherine Hayles Jerzy Jarzębski (tłum.) s. 5-29
Świadectwo życia : świadectwo literatury Jerzy Jarzębski s. 6-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Schulz i dramat tworzenia Jerzy Jarzębski s. 9-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gombrowicz i natura Jerzy Jarzębski s. 17-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modelowanie Chaosfery : Stanisława Lema rozmowy z Obcymi Istvan Csicsery-Ronay Jerzy Jarzębski (tłum.) s. 30-52
Milka, Bittra, Velma Jerzy Jarzębski s. 40-47
Miasto Schulza Jerzy Jarzębski s. 40-51
Realizm podszyty fantastyką Jerzy Jarzębski s. 44-53
Kicz jest w nas : Gombrowicza romans z kiczem Jerzy Jarzębski s. 52-70
Intertekstualność a poznanie u Lema Jerzy Jarzębski s. 53-71
Modele ewolucji u Lema Jerzy Jarzębski s. 55-66
Interpretacja w edukacji polonistycznej Jerzy Jarzębski s. 57-62
La carrière de l'authentique Jerzy Jarzębski Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 59-81
Zniszczenie centrum Jerzy Jarzębski s. 61-73
Literatura jako forma istnienia (O "Dzienniku" Gombrowicza) Jerzy Jarzębski s. 63-75
Trudno być Bogiem Jerzy Jarzębski s. 68-77
Gombrowicz i Szekspir Jerzy Jarzębski s. 79-91
Science fiction a polityka - wersja Stanisława Lema Jerzy Jarzębski s. 83-113
Po co Panofsky? Jerzy Jarzębski s. 86-97
(U/od)płciowienie maszyny : "Maska" Stanisława Lema Jo Alyson Parker Jerzy Jarzębski (tłum.) s. 93-108
Lemologia : nowe rozdanie Jerzy Jarzębski s. 97-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sen o "złotym wieku" Jerzy Jarzębski s. 104-121
"Pojęcie >>formy<< u Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 105
Maska Dmitrij Buck Jerzy Jarzębski (tłum.) s. 108-122
Bohater naszej krytyki Jerzy Jarzębski s. 108-117
Anatomia Gombrowicza Jerzy Jarzębski s. 114-132
Odpowiedź na ankietę w sprawie podręczników szkolnych Jerzy Jarzębski s. 119-122
"Gra w Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1982 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 126-132
"Sen o >>złotym wieku<<", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 2 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 130
Zadania polonistyki Aleksander Fiut Jerzy Jarzębski Czesław Miłosz s. 131-138
"Anatomia Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Bankowe" teksty Gombrowicza? Jerzy Jarzębski s. 145-147
"Między chaosem a formą", Jerzy Jarzębski, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Bohater naszej krytyki", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Racjonalista i zmysły. O twórczości literackiej Stanisława Lema", Jerzy Jarzębski, "Ruch Literacki" z. 2 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 153
Społeczeństwo na polu bitwy Jerzy Jarzębski s. 162-168
Arkadia i ideologia Jerzy Jarzębski Umberto Eco (aut. dzieła rec.) s. 164-168
Awantura o garnce sadła Jerzy Jarzębski s. 171-174
"Wybór Baczyńskiego", Jerzy Jarzębski, "Twórczość" nr 10 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Historia Fausta. (O prozie Andrzeja Kuśniewicza)", Jerzy Jarzębski, "Twórczość" nr 11 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Czytanie Schulza : materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bruno Schulz - w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8-10 czerwca 1992", pod red. Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994 : [recenzja] Lidia Wiśniewska Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 194-204
"Prowincja centrum : przypisy do Schulza", Jerzy Jarzębski, indeks nazwisk: Anita Kasperek, Kraków 2005; "Natura i teatr : 16 tekstów o Gombrowiczu", Jerzy Jarzębski, Kraków 2007 : [recenzja] Marian Bielecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Anita Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 204-217
"Powieść jako autokreacja", Jerzy Jarzębski, Kraków 1984 : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 209
"Milka, Bittra, Velma", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 219
"Wszechświat Lema", Jerzy Jarzębski, „Kalendarium życia i twórczości Stanisława Lema”, oprac. Alina Doboszewska, indeksy Anita Kasperek, wyd. 1, Kraków 2003 : [recenzja] Antoni Smuszkiewicz Alina Doboszewska (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Anita Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 227-235
"Być wieszczem", Jerzy Jarzębski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Kariera >>autentyku<<", Jerzy Jarzębski, "Ruch Literacki" z. 2 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 231
Być wieszczem Jerzy Jarzębski s. 234-267
"Pisma zebrane", Witold Gombrowicz, wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, Jerzego Jarzębskiego, Zdzisława Łapińskiego, tom 2: „Ferdydurke”, w oprac. Włodzimierza Boleckiego, Kraków 2007 : [recenzja] Łukasz Garbol Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Witold Gombrowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 240-246
"Miłosz", Andrzej Zawada, Wrocław 1996; "Kisiel", Mariusz Urbanek, Wrocław 1997; "Gałczyński", Kira Gałczyńska, Wrocław 1998; "Giedroyc i „Kultura”", Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1999; "Schulz", Jerzy Jarzębski, Wrocław 1999; "Leśmian", Piotr Łopuszański, Wrocław 2000; "Boy-Żeleński", Henryk Markiewicz, Wrocław 2001; "Herbert", Jacek Łukasiewicz, Wrocław 2001; "Różewicz", Zbigniew Majchrowski, Wrocław 2002 : [recenzja] Alicja Szałagan Kira Gałczyńska (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Mariusz Urbanek (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) Piotr Łopuszański (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 255-263
"Między apologią a negacją: kultura ludowa w polemikach 1939-1948", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 269
Pożegnanie z emigracją Barbara Czarnecka Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 269-271
Wobec awangardy : Bruno Schulz i Debora Vogel Jerzy Jarzębski s. 275-285
">>Pornografia<< - próba stworzenia nowego języka", Jerzy Jarzębski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 283
"Być wieszczem", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 297
"Gra w Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 297
"Powieść jako autokreacja", Jerzy Jarzębski, Kraków-Wrocław 1984 : [recenzja] Małgorzata Czermińska Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 330-333
"Kariera autentyku", Jerzy Jarzębski, [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 333
"Gra w Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1982 : [recenzja] Krzysztof Kłosiński Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 355-367
O "Kronosie" Gombrowicza : z Profesorem Jerzym Jarzębskim rozmawia Krystyna Pietrych Jerzy Jarzębski Krystyna Pietrych s. 369-379
Wojciech Wyskiel (28 stycznia 1948 - 17 lipca 1989) Jerzy Jarzębski s. 395-399