Znaleziono 11 artykułów

Andrzej Stanisław Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jerzy Stempowski - Iwan Senkiw : dzieje przyjaźni Andrzej Stanisław Kowalczyk s. 85-118
Stanisław Vincenz jako eseista (1945-1971) Andrzej Stanisław Kowalczyk s. 107-142
Wobec kryzysu Europy : powojenna estetyka Jerzego Stempowskiego Andrzej Stanisław Kowalczyk s. 129-153
Z archiwum Jerzego Stempowskiego Jerzy Stempowski s. 177-190
"Wobec kryzysu Europy. Powojenna eseistyka Jerzego Stempowskiego", Andrzej Stanisław Kowalczyk, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 219
"Nieśpieszny przechodzień i paradoksy : rzecz o Jerzym Stempowskim", Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1997 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 226-232
Jerzy Giedroyc w zwierciadle epistolografii Piotr Rambowicz Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 255-261
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Miłosz", Andrzej Zawada, Wrocław 1996; "Kisiel", Mariusz Urbanek, Wrocław 1997; "Gałczyński", Kira Gałczyńska, Wrocław 1998; "Giedroyc i „Kultura”", Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1999; "Schulz", Jerzy Jarzębski, Wrocław 1999; "Leśmian", Piotr Łopuszański, Wrocław 2000; "Boy-Żeleński", Henryk Markiewicz, Wrocław 2001; "Herbert", Jacek Łukasiewicz, Wrocław 2001; "Różewicz", Zbigniew Majchrowski, Wrocław 2002 : [recenzja] Alicja Szałagan Kira Gałczyńska (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Mariusz Urbanek (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) Piotr Łopuszański (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 255-263
Korespondencja Giedroyc - Stempowski Wacław Lewandowski Jerzy Giedroyć (aut. dzieła rec.) Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Jerzy Stempowski (aut. dzieła rec.) s. 271-277
"Stanisław Vincenz jako eseista (1945-1971)", Andrzej Stanisław Kowalczyk, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 296
Opowieść rozumiejąca Jan Wolski Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 316-317