Znaleziono 31 artykułów

Ewa Głębicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
"Jeżeli okoliczności nie pozwalają powiedzieć prawdy..." : o nie wydanym niemieckim przekładzie "Gwiazdy zarannej" Marii Dąbrowskiej Ewa Głębicka s. 111-126
"... wśród wielu rzeczy i ludzi Pani najmocniej nauczyła mnie żyć" : przyjaźń Tadeusza Sułkowskiego z Marią Dąbrowską w świetle ich korespondencji 1943-1959 Ewa Głębicka s. 125-138
Bibliography of Gustaw Herling-Grudziński's published in foreign language Ewa Głębicka s. 145-151
"Grupy literackie w Polsce 1945-1980 : leksykon", Ewa Głębicka, Warszawa 1993 : [recenzja] Krzysztof M. Dmitruk Ewa Głębicka (aut. dzieła rec.) s. 172-176
"Teoria i interpretacja. Szkice literackie", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1985 : [recenzja] Ewa Głębicka Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 175
Wokół "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej w przekładzie Leo Lasinskiego Ewa Głębicka s. 175-200
"Awangarda: czym była i czym jest? (I)", Grzegorz Dziamski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1984) : [recenzja] Ewa Głębicka Grzegorz Dziamski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Droga do science fiction. 3. (Antologia)", Oprac. J.Gunn, Cz.1-2, Warszawa 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka s. 193
"Publicystyka literacka Lecha Piwowara", Tadeusz Kłak, "Ruch Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Ewa Głębicka Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Czy rzeczywistość daje się odczytać?", Zbigniew Bauer, "Ruch Literacki" nr 6 (1979) : [recenzja] Ewa Głębicka Zbigniew Bauer (aut. dzieła rec.) s. 217
"Teoria wiersza", Adam Kulawik, Wrocław 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 225
"Być wieszczem", Jerzy Jarzębski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 228
"O pisarstwie krytycznym Stanisława Brzozowskiego", Henryk Markiewicz, "Ruch Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Ewa Głębicka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 232
"Żagary.Problematyka grupy literackiej", Tadeusz Kłak, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 234
"Powroty i pożegnania", Ryszard Matuszewski, Warszawa 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 241
"Wokół Orientacji Poetyckiej >>Hybrydy<< i jej poszukiwań pokoleniowego wizerunku", Grażyna Pietruszewska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV, Opole 1985: [recenzja] Ewa Głębicka Grażyna Pietruszewska (aut. dzieła rec.) s. 263
Samotność nad kartką papieru : Dąbrowska jako epistolografka Ewa Głębicka s. 264-279
"Alienacja w praktyce literackiej", Antoni Chojnacki, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1985) : [recenzja] Ewa Głębicka Antoni Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 264
"Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku", Czesław Miłosz, Warszawa 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Czesław Miłosz (aut. dzieła rec.) s. 266
"Życiodajny, śmiercionośny", Tadeusz Nyczek, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Ewa Głębicka Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 285
"Regionalizacja i metaforyzacja pejzażu w poezji po roku 1945", Tomasz Wójcik, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Ewa Głębicka Tomasz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 295
"Fikcja realna", Krzysztof Gąsiorowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Ewa Głębicka Krzysztof Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 302
"Radość czytania", Bohdan Zadura, Lublin 1980 : [recenzja] Ewa Głębicka Bohdan Zadura (aut. dzieła rec.) s. 329
"Publicystyka Mariana Szajkowskiego", Franciszek Ziejka, "Zeszyty Naukowe UJ" DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Głębicka Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 333
"Sztuka wyboru", Leszek Żuliński, Warszawa 1979 : [recenzja] Ewa Głębicka Leszek Żuliński (aut. dzieła rec.) s. 335
"Rozmowa, biografia, szczegół. Wokół problemu >>formy bardziej pojemnej<<", Andrzej Zieniewicz, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 336
"Interpretacje. Recenzje teatralne 1945-1946", Edward Csaró, Oprac. J.Timoszewicz, Wstęp M.Fik, Warszawa 1979 : [recenzja] Ewa Głębicka Edward Csató (aut. dzieła rec.) s. 339
"Słowo. Almanach literacki", Łódź 1984 : [recenzja] Ewa Głębicka s. 340
"W stronę wiersza. Interpretacja poezji najnowszej", Wstęp i oprac. L.Topp, Warszawa 1984 : [recenzja] Ewa Głębicka s. 352
"Antyk we współczesnej poezji polskiej (1956-1980)", Wojciech Stańczak, Wrocław 1986 : [recenzja] Ewa Głębicka Wojciech Stańczak (aut. dzieła rec.) s. 398