Znaleziono 12 artykułów

Zbigniew Bauer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Zbigniew Bauer s. 3-5
Czy potrzebna jest nam nowa teoria literatury? Zbigniew Bauer s. 5-22
Plotki o gwiazdach jako składnik narracji transmedialnych : propozycja teoretycznoliterackiej perspektywy Zbigniew Bauer s. 5-15
O pewnym przypadku autobiografii w polskiej prozie po 1989 roku : przymiarki do opisu Zbigniew Bauer s. 13-30
Wędrować, żeglować, wertować : o pewnych współczesnych metaforach podróży Zbigniew Bauer s. 35-44
Antropologiczne strategie w późnej twórczości Ryszarda Kapuścińskiego Zbigniew Bauer s. 75-89
Dziennikarstwo 3.0, czyli żegnamy czasy p.f.e (przed fejsbukową erą) Dominika Agata Myślak Zbigniew Bauer (aut. dzieła rec.) Wiesław Godzic (aut. dzieła rec.) s. 115-123
Jak mnie uczono? Zbigniew Bauer s. 142-146
Autobiografizm jako fikcja osoby Zbigniew Bauer s. 183-191
Interteksty widzenia, palimpsesty pamięci Zbigniew Bauer s. 199-219
"Czy rzeczywistość daje się odczytać?", Zbigniew Bauer, "Ruch Literacki" nr 6 (1979) : [recenzja] Ewa Głębicka Zbigniew Bauer (aut. dzieła rec.) s. 217
Cóż po krytyce w czasach postmodernizmu Zbigniew Bauer s. 233-243