Znaleziono 12 artykułów

Adam Kulawik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kolczyki Izoldy? Kolczyki Baraniej Mordy! Adam Kulawik s. 59-69
"Tak zwany wiersz emocyjny wśród innych metod kształtowania wiersza", Adam Kulawik, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 69
"Sienkiewiczowskie kłopoty z >>Krzyżakami<<", Adam Kulawik, "Ruch Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 82
Jak zrobiony jest "Weiser Dawidek" Pawła Huellego i co z tego wynika Adam Kulawik s. 121-129
Właściwie po co? Stanisław Barańczak Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 159-163
"Tzw. wiersz emocyjny wśród innych metod kształtowania wierszy", Adam Kulawik, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 190
"Teoria wiersza", Adam Kulawik, Wrocław 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 225
"Bal i Arkadia - dwa kluczowe motywy liryki K. I. Gałczyńskiego", Adam Kulawik, "Przegląd Humanistyczny", nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 237
"Wprowadzenie do teorii wiersza", Adam Kulawik, Warszawa 1988 : [recenzja] Krystyna Pietrych Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 300
"Zarys poetyki", Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 408 : [recenzja] Bożena Chrząstowska Seweryna Wysłouch Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 353-368
"Genologia polska : (wybór tekstów)", wybór, opracowanie i wstęp: Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Warszawa 1983 : [recenzja] Bogumił Pietrasiewicz Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 378-382
Do Redakcji "Pamiętnika Literackiego" Adam Kulawik Ewa Miodońska-Brookes Marian Tatara s. 401-409