Znaleziono 18 artykułów

Marian Tatara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego Marian Tatara s. 46-62
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego Marian Tatara s. 48-60
Z katedry gimnazjalnej do docentury w uniwersytecie Marian Tatara s. 81-95
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945-1947 Marian Tatara s. 95-114
O "Trzech strofkach" Cypriana Norwida Marian Tatara s. 129-141
Dziedzictwo Słowackiego w poezji Grochowiaka Marian Tatara s. 139-163
Rozmowa z doc. dr Władysławem Szyszkowskim Marian Tatara s. 143-147
Właściwie po co? Stanisław Barańczak Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 159-163
Zaproszenie do dyskusji Marian Tatara Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Słowacki w służbie rewolucji i ojczyzny", Marian Tatara, "Rocznik Komisji Historyczniliterackiej PAN" R. IX (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 188
Stan badań nad twórczością Juliusza Słowackiego w latach 1945-1960 [część I] Marian Tatara s. 261-310
"Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza. 1918-1968", Marian Tatara, Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 267
Problematyka edytorska "Króla-ducha" i edycja poematu w "Dziełach wszystkich" Juliusza Słowackiego Marian Tatara s. 351-361
"Zarys poetyki", Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 408 : [recenzja] Bożena Chrząstowska Seweryna Wysłouch Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 353-368
">>Adam Krafc<< Cypriana Norwida", Marian Tatara, "Ruch Literacki" nr 6 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 360
"Genologia polska : (wybór tekstów)", wybór, opracowanie i wstęp: Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Warszawa 1983 : [recenzja] Bogumił Pietrasiewicz Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 378-382
Do Redakcji "Pamiętnika Literackiego" Adam Kulawik Ewa Miodońska-Brookes Marian Tatara s. 401-409
Stan badań nad twórczością Juliusza Słowackiego w latach 1945-1960 [część II] Marian Tatara s. 505-559