Znaleziono 103 artykuły

Alina Kowalczykowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O grotesce Słowackiego Alina Kowalczykowa s. 3-18
Jesień 1831 : sprawa polska w świetle paryskich gazet Alina Kowalczykowa s. 5-26
Warszawa po klęsce 1831 roku w świetle ówczesnych gazet Alina Kowalczykowa s. 5-24
Pies i gwiazdy Alina Kowalczykowa s. 7-14
Tuwim - poetyckie wizje Łodzi Alina Kowalczykowa s. 7-19
Romantyczne stylizacje autoportretu : kilka uwag Alina Kowalczykowa s. 11-18
Współpraca polonistów w badaniach nad romantyzmem Alina Kowalczykowa s. 26-29
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Widzenie w biały dzień : o "Romantyczności" Mickiewicza Alina Kowalczykowa s. 39-57
Rękopis Lamennais'go – pośród skarbów działu grafiki i rysunku Biblioteki Ossolineum Alina Kowalczykowa s. 69-71
O Janie Józefie Lipskim - dopowiedzenie Alina Kowalczykowa s. 95-96
"Romantyzm, czyli rozpacz semantyka", Władysław Tatarkiewicz, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 111
Podręcznik : przyjemność i kłopoty Alina Kowalczykowa s. 122-126
">>Kształty poetyckie i razem realne<< w liryce mistycznej Słowackiego", Marian Maciejewski, Lublin 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 122
Kordian pod baldachimem Alina Kowalczykowa s. 136-149
"Mochnacki i Lelewel, współtwórcy życia umysłowego Warszawy i kraju 1825-1830", Aniela Kowalska, Warszawa 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 137
"O "Genezis z ducha", Alina Kowalczykowa, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 137
"Szopka satyryczna- polski gatunek teatralno-literacki. (Weryfikacja genezy i elementy poetyki)", Ryszard Wierzbowski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Ryszard Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 138
">>Teraz, bracia, piosenke lepsza piosłyszymy...<< / Pieśń Mickiewicza wśród socjalistów Alina Kowalczykowa Józef Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 139
O "Genezis z Ducha" Alina Kowalczykowa s. 139-160
"Słowacki", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1994 : [recenzja] Marek Troczyński Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 140-145
"Z korespondencji Włodzimierza Wolskiego", "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa s. 141
"Simondi i Mickiewicz, czyli historia nie objetej katedry", Sven Stelling-Michaud, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Sven Stelling-Michaud (aut. dzieła rec.) s. 141
Zniewolenie i ślady buntu - czyli autoportrety kobiet : od Claricii do Olgi Boznańskiej Alina Kowalczykowa s. 141-158
"Wrocławskie Sofos", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Echa śląskie w lwowskim >>Dzienniku Literackim<< 1852-1870", Andrzej Zieliński, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" T. VIII (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 145
"Beckett prozaik", Antoni Libera, "Twórczość" R. 28 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Antoni Libera (aut. dzieła rec.) s. 148
Reforma szkoły : blaski i zagrożenia Alina Kowalczykowa s. 149-155
Norma i dewiacja Alina Kowalczykowa Roger Bastide (aut. dzieła rec.) s. 149-153
"Pieśń żołnierza Adama Mickiewicza", Władysław Leśniak, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Władysław Leśniak (aut. dzieła rec.) s. 150
"Problem badania stylu metodą statystyczną na przykładzie >>Marii<< A. Malczewskiego i >>Wacława<< J. Słowackiego", Maria Zembaty-Michalakowa, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Maria Zembaty-Michalakowa (aut. dzieła rec.) s. 152
"Piotr Wysocki, bohater romantyczny", Alina Kowalczykowa, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 156
"Balladyna, czyli zabawa w Szekspira", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 158
"Słowackiego równania z jedną niewiadomą", Ireneusz Opacki, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 158
"Bezradna angelologia czyli brakujący komentarz do w. 35-38 w Prologu "Dziadów" cz. III", Marian Kwaśny, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Marian Kwaśny (aut. dzieła rec.) s. 163
"Zapomniany polski esej o człowieku / Michała Wiszniewskiego >>Charaktery rozumów ludzkich<< Alina Kowalczykowa Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 163
"Start. O wczesnej poezji Juliana Przybosia", Jerzy Kwiatkowski, "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 164
"Czyja lirenka?", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Ciemne drogi szaleństwa", Alina Kowalczykowa, Kraków 1978 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 165-171
"Posąg człowieka na posągu świata : Glosa do "Kordiana" Juliusza Słowackiego", Jacek Kolbuszewski, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Manifesty romantyzmu. 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 169
"O nową cywilizację", Krystyna Krzemieniowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Krystyna Krzemieniowa (aut. dzieła rec.) s. 170
"Dwie postawy mesjanizmu", Adam Sikora, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 172
"Czerep rubaszny" i "dusza anielska" Słowackiego w oświetleniu językoznawcy", Eugeniusz Pawłowski, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Eugeniusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 173
Manifesty romantyzmu Paweł Dybel Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 175-180
"Romantyczni szaleńcy", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 181
"Nieznane źródło informacji o zaginionych listach Zygmunta Krasińskiego do Romana Załuskiego", Jan Litwinek, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jan Litwinek (aut. dzieła rec.) s. 182
Listy niepublikowane Czesław Miłosz Janina Miłoszowa s. 185-204
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Kordian pod baldachimem", Alina Kowalczykowa, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 186
"Komedia nierozumu i obłąkania", Alina Kowalczykowa, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1975) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 187
"Widzenie w biały dzień. O >>Romantyczności<< Mickiewicza", Alina Kowalczykowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 187
"Dramat naturalistyczny", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 3 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Słonimski", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 188
"Słowacki w służbie rewolucji i ojczyzny", Marian Tatara, "Rocznik Komisji Historyczniliterackiej PAN" R. IX (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 188
"Władysław Broniewski", Tadeusz Bujnicki, Warszawa 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 192
"Ciemne drogi szaleństwa", Alina Kowalczykowa, Kraków 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 193
"Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 193
Colloques Alina Kowalczykowa Lucjan Grobelak (tłum.) s. 193-194
"Łódź i pióro. Wspomnienia o pisarzach pochodzących z Łodzi bądź z Łodzią związanych", Edward Kozikowski, Łódź 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Edward Kozikowski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Rehabilitacja bohaterstwa", Maria Gołaszewska, "Nurt", nr 12 (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 198
Od historiografii do literatury", Wojciech Jamroziak, "Nurt", nr 12 (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Wojciech Jamroziak (aut. dzieła rec.) s. 198
Rafael, czyli o stylu romantycznym Alina Kowalczykowa s. 199-223
">>Kordian<< a obrazy romantyczne", Alina Kowalczykowa, "Twórczość" nr 3 (1976) : [recenzja] Łucja Ginko Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 202
"O romantyczności antyromantyków", Alina Nofer-Ładyka [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Nofer-Ładyka (aut. dzieła rec.) s. 204
"Pejzaż romantyczny", Alina Kowalczykowa, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 204
"Walt Whitman i skamandryci", Teresa Kieniewicz, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 3 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Teresa Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Genezis z Ducha" Słowackiego - czy na pewno rok 1844? Alina Kowalczykowa s. 209-215
"Rzeczy piekielne : wokół „Poematu Piasta Dantyszka” Juliusza Słowackiego", Mariusz Jochemczyk, Katowice 2006 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Mariusz Jochemczyk (aut. dzieła rec.) s. 211-215
Element skandalu w autoportrecie romantycznym Alina Kowalczykowa s. 212-224
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm młodej poezji lat sześćdziesiątych", Stanisław Barańczak, Wrocław 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 212
Wzmianki o Mickiewiczu i o innych pisarzach w gazetach warszawskich między 9 września 1931 a końcem roku 1833 Alina Kowalczykowa s. 217-224
"Słowacki i Pornic", Alina Kowalczykowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 218
"Komedia poetycka dwudziestolecia międzywojennego", Maria Józefacka, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Maria Józefacka (aut. dzieła rec.) s. 219
"Ipse ipsum : o autoportretach Cypriana Norwida", Edyta Chlebowska, Lublin 2004 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Edyta Chlebowska (aut. dzieła rec.) s. 225-230
"Twórczość Majakowskiego w Polsce międzywojennej", Florian Nieuważny [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Florian Nieuważny (aut. dzieła rec.) s. 232
"Epos i liryka współczesnej Rosji. Włodzimierz Majakowski i Borys Pasternak", Maryna Cwietajewa, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Maryna Cwietajewa (aut. dzieła rec.) s. 232
"Doktryna artystyczna Mieczysława Szczuki", Andrzej Turowski, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Andrzej Turowski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Prymitywizm w kręgu Czartaka", Jan Prokop [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 238
"Broniewski i tradycja literacka", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 238
"Przyboś wobec Mickiewicza", Danuta Zamącińska, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Danuta Zamącińska (aut. dzieła rec.) s. 240
"Pieśń o żołnierzu tułaczu", Krystyna Hrycyk, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Krystyna Hrycyk (aut. dzieła rec.) s. 240
"Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939", Alina Kowalczykowa, wyd. 2, rozszerzone, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Juzoń Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 241
"Siedmiu bohaterów romantycznych", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Masalska Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 241
"Cień margrabiego, czyli o powieściach historycznych Władysława Terleckiego", Janusz Maciejewski, "Odra", T. 12 (1972), nr 7 Alina Kowalczykowa Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Tęcze Rafaela", Alina Kowalczykowa [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 242
"Zatopiony w ciemnych promieniach ziemi. / O poezji Zbigniewa Herberta Alina Kowalczykowa Jolanta Dudek (aut. dzieła rec.) s. 244
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Elżbieta Aleksandrowska Maria Bokszczanin Ewa Cytowska Urszula Jakubowska Elżbieta Janus Helena Kapełuś Alina Kowalczykowa Daria Nałęcz Zofia Sinko s. 244-256
"Rodowody debiutantów z lat 1960-1970", Jacek Kajtoch, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 3 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jacek Kajtoch (aut. dzieła rec.) s. 246
Korespondencja Jerzego Stempowskiego i Aleksandra Wata Jerzy Stempowski Aleksander Wat s. 253-266
">>Robotnik<< 1933-1939. Koncepcja kultury w organie socjalistycznej opozycji", Alina Kowalczykowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Piotr Stasiński Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 263
"Warszawa romantyczna", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 281
Z nowych serii wydawniczych IBL Krzysztof Dmitruk Alina Kowalczykowa Teresa Michałowska Ryszard Przybylski Małgorzata Semczuk s. 298-312
List otwarty do członków Komisji Budżetu i Finansów Sejmu RP Wojciech Dziembowski Zbigniew Grabowski Michał Głowiński Alina Kowalczykowa Michał Nawrocki Łukasz A. Turski s. 299
"Literatura polska 1918-1975", t. 1-2, redaktorzy naukowi: doc. dr hab. Alina Brodzka, dr Helena Zaworska, prof. dr Stefan Żółkiewski, Warszawa 1975, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, Wiedza Powszechna, ss. 792; ss. 192 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 320-329
"W Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice", Jan Brzękowski, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 310, 2 nlb. + 18 wklejek ilustr. : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jan Brzękowski (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Romantyczni szaleńcy",Alina Kowalczykowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 359-372
"Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918-1939", oprac. Marian Stępień, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 363-370
"Romanticism in Perspective. A Comparative Study of the Romantic Movements in England, France and Germany", Lilian R. Furst, New York 1969, Macmillan, ss. 366 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Lilian R. Furst (aut. dzieła rec.) s. 373-377
"Myśl historyczna w „Kordianie”", Mieczysław Inglot, Wrocław 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław, seria A, Nr 160, redaktor tomu Władysław Floryan, sekretarz redakcji Helena Mrozowska, ss. 312 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 392-398
Materiały współczesne w "Archiwum Literackim" Alina Kowalczykowa s. 400-404
"W kręgu Skamandra", Janusz Stradecki, Warszawa 1977, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 384 + 54 wklejki ilustr. : [recenzja] Alina Kowalczykowa Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 421-426
"Louis-Claude de Saint-Martin le Philosophie Inconnu. L'homme et l'oeuvre", Mieczysława Sekrecka, Wrocław 1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział Wrocław, Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr 65, komitet redakcyjny uczelni: Alfred Jahn - redaktor naczelny, Jan Trzynadlowski - sekretarz redakcji, Romanica Wratislaviensia, II, redakcja serii i redaktor tomu: Leon Zawadowski, ss. 224 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Mieczysława Sekrecka (aut. dzieła rec.) s. 474-478
"Z problemów literatury polskiej XX wieku", księga zbiorowa, komitet redakcyjny: Stefan Żółkiewski, Henryk Wolpe, Henryk Markiewicz, t. 1: "Młoda Polska", redaktorzy: Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa; t. 2: "Literatura międzywojenna", redakorzy: Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa; t. 3: "Literatura Polski Ludowej", redaktorzy: Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Krystyna Najderowa, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instyutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 548, 4 nlb.; 494, 2 nlb.; 442, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Najderowa (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) Henryk Wolpe (aut. dzieła rec.) Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 586-595