Znaleziono 42 artykuły

Stanisław Barańczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia Stanisław Barańczak s. 7-66
Mistrz i Majster Stanisław Barańczak s. 7-19
Streszczenia prac doktorskich Stanisław Barańczak Janusz Barczyński Marian Borecki Wincenty Cesluk-Grajewski Jerzy Jastrzębski Tomasz Lewandowski Zofia Mitosek Magdalena Nowotna-Szybistowa Elżbieta Rzewuska Czesław Samojlik Jadwiga Sawicka-Mandalian Zofia Szmytrowska-Adamczykowa Jacek Tarczałowicz Alicja Wysokińska Zdzisław Śliwka Piotr Świerc s. 15-55
Krwawy karnawał Stanisław Barańczak s. 55-66
Poetyka polskiej powieści kryminalnej Stanisław Barańczak s. 63-82
Kim naprawdę byli "dwaj panowie stateczności"? : albo: Z frontu walki o gdybizm : albo: Sławiński nareszcie uzupełniony Stanisław Barańczak s. 71-83
Proszę pokazać język : trzeydzieści lat później, czyli przygody słowa Stanisław Barańczak s. 72-85
"Rice pudding" i kaszka manna : (o tłumaczeniu poezji dla dzieci) Stanisław Barańczak s. 72-86
Amerykanizacja Wisławy albo : o tym, jak wraz z pewną młodą Kalifornijką tłumaczyłem "Głos w sprawie pornografii" Stanisław Barańczak s. 79-94
"Proszę pokazać język", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 81
"Słowo-perswazja-kultura masowa", Stanisław Barańczak, "Twórczość" nr 7 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 81
Perswazje "Perswazji" : (o retoryce felietonowej - na przykładzie Hamiltona) Stanisław Barańczak s. 85-102
Polonistyka za granicą Stanisław Barańczak Daniel Beauvois Bogdana Carpenter Maria Delaperrière Wiktor Erlich Rolf Fieguth Halina Filipowicz Regina Grol-Prokopczyk Beth Holmgren Jerzy R. Krzyżanowski Madeline G. Levine Czesław Miłosz Edward Możejko Aleksander Schenker Halina Stephan Ewa Thompson Thomas Venclova Andrzej Vincenz s. 97-149
Nasza wola - Polska gola Stanisław Barańczak s. 98-113
"Miron Białoszewski wobec kultury elitarnej i popularnej", Stanisław Barańczak, "Literatura Ludowa" nr 2 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 104
Piosenka i topika wolności Stanisław Barańczak s. 115-139
"Język poetycki Mirona Białoszewskiego a struktura mowy dziecięcej", Stanisław Barańczak, "Pamiętnik Literacki" R. 64 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Perswazje >>Perswazji<< (O retoryce felietonowej na przykładzie Hamiltona)", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Problematyka funkcji perswazyjnej tekstów literackich i paraliterackich w świecie tez Semantyki Ogólnej", Stanisław Barańczak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Jerzy Snopek Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
Wielobój humanistyczny : historia, człowiek, dialektyka : zagajenie dyskusji nad książką Marii Janion "Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie" Stanisław Barańczak s. 121-126
"W kręgu zagadnień recepcji twórczości nowatorskiej. / Na przykładzie prozy Leopolda Buczkowkiego Ewa Szary Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 124
"Nasza wola-polska gola", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 138
Język poetycki Mirona Białoszewskiego a styruktura mowy dziecięcej Stanisław Barańczak s. 151-194
"Ironia i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej", Stanisław Barańczak, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 154
Język poetycki Czesława Miłosza : wstępne rozpoznanie Stanisław Barańczak s. 155-184
"Ludzkiemu tętnu", Stanisław Barańczak, "Twórczość" nr 10 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 157
Właściwie po co? Stanisław Barańczak Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 159-163
"Poetyka polskiej powieści kryminalnej", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 6 (1973) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 179
"Piosenka i topika wolności", Stanisław Barańczak, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 199
"Krwawy karnawał", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 199
"Laments", Jan Kochanowski, translated by Seamus Heaney and Stanisław Barańczak, London-Boston 1995 : [recenzja] Piotr Urbański Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) Seamus Heaney (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 207-213
"Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm młodej poezji lat sześćdziesiątych", Stanisław Barańczak, Wrocław 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 212
"Poeta-dziecko świadome", Stanisław Barańczak, "Nurt" nr 6 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 228
"Poeta, jego czas i ziemia", Stanisław Barańczak,'Odra" R.VI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 230
"Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta", Stanisław Barańczak, suplement do bibliografii oprac. Adam Poprawa, wydanie drugie (pierwsze krajowe), Wrocław 1994 : [recenzja] Adam Makowski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) Adam Poprawa (aut. dzieła rec.) s. 243-247
"Dowód tożsamości", Stanisław Barańczak, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 248
"Język poetycki Czesława Miłosza. Wstepne rozpoznanie", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 265
"Literatura polska wobec rewolucji", praca zbiorowa pod redakcją Marii Janion, indeks opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 30, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 586, 6 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Stanisław Barańczak Maria Janion (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 324-331
"„Gramatyka poezji”?", Henryk Pustkowski, Warszawa 1974, Instytut Wydawniczy «Pax», ss. 176 : [recenzja] Stanisław Barańczak Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 339-345
Literatura rosyjska a termin "realizm krytyczny" Wadim Kożynow Stanisław Barańczak (tłum.) s. 353-382
"Odtańcowywanie poezji, czyli dzieje Teatru Mirona Białoszewskiego", Gracja Kerényi, Kraków 1973, Wydawnictwo Literackie, ss. 238 + 2 nlb. : [recenzja] Stanisław Barańczak Gracja Kerényi (aut. dzieła rec.) s. 375-379
"Czesław Miłosz and the Insufficiency of Lyric", Donald Davie, Knoxville 1986 : [recenzja] Stanisław Barańczak Donald Davie (aut. dzieła rec.) s. 401-404