Znaleziono 14 artykułów

Elżbieta Rzewuska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie Elżbieta Rzewuska s. 9-12
Streszczenia prac doktorskich Stanisław Barańczak Janusz Barczyński Marian Borecki Wincenty Cesluk-Grajewski Jerzy Jastrzębski Tomasz Lewandowski Zofia Mitosek Magdalena Nowotna-Szybistowa Elżbieta Rzewuska Czesław Samojlik Jadwiga Sawicka-Mandalian Zofia Szmytrowska-Adamczykowa Jacek Tarczałowicz Alicja Wysokińska Zdzisław Śliwka Piotr Świerc s. 15-55
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Elżbieta Rzewuska s. 16-18
Tadeusz Miciński wobec Wyspiańskiego Elżbieta Rzewuska s. 45-62
"Tadeusz Miciński wobec Wyspiańskiego. Na marginesie >>U wrót Hadesu<< Tadeusza Micińskiego", Elżbieta Rzewuska, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 90
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Elżbieta Rzewuska s. 98-109
Zebranie naukowe poświęcone Tadeuszowi Micińskiemu Elżbieta Rzewuska s. 124-129
"Elementy teatralne w powieściach Tadeusza Micińskiego", Elżbieta Rzewuska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 132
"O dramaturgii Tadeusza Micińskiego", Elżbieta Rzewuska, Wrocław 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 201
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Elżbieta Rzewuska s. 205-206
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Elżbieta Rzewuska s. 219-223
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Elżbieta Rzewuska s. 226-230
"Polski dramat ekspresjonistyczny wobec konwencji gatunkowych", Elżbieta Rzewuska, Lublin 1988 : [recenzja] Jacek Popiel Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 326-333
"O dramaturgii Tadeusza Micińskiego", Elżbieta Rzewuska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Tadeusz Linkner Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 397-402