Znaleziono 8 artykułów

Tadeusz Linkner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Micińskiego zainteresowanie Kaszubami, czyli jak regionalne przydało się ogólnopolskiemu Tadeusz Linkner s. 49-62
Tadeusz Miciński o życiu domowym i rodzinnym Mickiewicza w pracy o Adamie Mickiewiczu Tadeusz Linkner s. 51-71
Inferno wojny i bolszewickiego zła w zbiorze opowiadań Eugeniusza Małaczewskiego "Koń na wzgórzu" Tadeusz Linkner s. 139-154
Z poetyckiego pokłosia dziewięćsetnej rocznicy Tadeusz Linkner s. 233-246
    Zacytuj
  • Udostępnij
">>Berlińska impresja<<. Ze >>Szkiców, fragmentów utworów, notatek<< T. Micińskiego", Tadeusz Linkner, "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Linkner (aut. dzieła rec.) s. 261
"Studia o Tadeuszu Micińskim", pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1979 : [recenzja] Tadeusz Linkner Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 355-361
"O dramaturgii Tadeusza Micińskiego", Elżbieta Rzewuska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Tadeusz Linkner Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 397-402