Znaleziono 10 artykułów

Aleksander Woźny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Jak (można) czytać "Problemy poetyki Dostojewskiego" : z zagadnień socjologii metodologii tekstu literaturoznawczego Aleksander Woźny s. 65-93
Towards Reception Semantics : a Few Theses and Antitheses Aleksander Woźny Tomasz Płonka (tłum.) s. 75-84
Skąd się wziął Bachtin? Aleksander Woźny s. 129-152
Relacje komunikacyjne w świecie przedstawionym powieści Witolda Gombrowicza Aleksander Woźny s. 135-165
Podsystemy paralingwistyczne organizujące komunikowanie się bohaterów w opowiadaniach Gogola Aleksander Woźny s. 161-183
W kręgu Bachtina Roch Sulima Michaił Bachtin (aut. dzieła rec.) Aleksander Woźny (aut. dzieła rec.) s. 189-193
Wrzesień 1939 z perspektywy niemieckiej Aleksander Woźny Jochen Böhler (aut. dzieła rec.) s. 189-201
"Problemy odbiorcy w monologu wewnętrznym", Aleksander Woźny, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aleksander Woźny (aut. dzieła rec.) s. 336
"Wprowadzenie do semiotyki bohatera powieściowego", Aleksander Woźny, Wrocław 1988 : [recenzja] Grażyna Borkowska Aleksander Woźny (aut. dzieła rec.) s. 358-365