Znaleziono 6 artykułów

Bogusław Bednarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
"Opowiadanie edytorskie a proces komunikacji literackiej", Bogusław Bednarek, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Alicja Szałagan Bogusław Bednarek (aut. dzieła rec.) s. 123
">>Żywot człowieka poczciwego<< Mikołaja Reja w perspektywie problematyki adresata dzieła", Bogusław Bednarek, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Bogusław Bednarek (aut. dzieła rec.) s. 204
"Epos europejski", Bogusław Bednarek, Wrocław 2001 : [recenzja] Aleksander Madyda Bogusław Bednarek (aut. dzieła rec.) s. 257-267
Odpowiedź na recenzję "Eposu europejskiego" Bogusław Bednarek s. 259-269
Władysław Floryan (16 października 1907 - 2 marca 1991) Bogusław Bednarek s. 260-268