Znaleziono 4 artykuły

Joanna Pyszny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Śmierć Jana Lechonia w prasie roku 1956 Joanna Pyszny s. 87-105
"Nie wszyscy byli odwróceni : wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL", Joanna Pyszny, Wrocław 1992 : [recenzja] Adam Makowski Joanna Pyszny (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"O konstrukcji bohaterów >>Trędowatej<<", Joanna Pyszny, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Joanna Pyszny (aut. dzieła rec.) s. 250