Znaleziono 12 artykułów

Andrzej Zieniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Postmodernizm jako socrealizm, czyli Manuela Gretkowska na tle epoki Andrzej Zieniewicz s. 29-35
Alergia na słuszność Andrzej Zieniewicz s. 67-77
Literatura i ramy pamięci historycznej Literaturoznawstwo w procesie nauczania kultury polskiej (współczesnej) : kilka uwag Andrzej Zieniewicz s. 91-98
"Iredyński: mała Apokalipsa z figurkami", Andrzej Zieniewicz, "Dialog" nr 1 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 100
Przyswajanie pamięci Andrzej Zieniewicz s. 146-150
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Narracja z pogranicza zdarzeń", Andrzej Zieniewicz, "Miesięcznik Literacki" z.1 (1983) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 234
"Historia-plakaty-pejzaże. (Między programem a praktyką poetycką żagarystów wileńskich)", Andrzej Zieniewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 267
Pakty i obrazy : kryzys fikcji jako figura literacka Andrzej Zieniewicz s. 267-282
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Siedem figur quasi-pamiętnika", Andrzej Zieniewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1984) : [recenzja] Joanna Zawadzka Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 279
"Idące Wilno. Szkice o Żagarach", Andrzej Zieniewicz, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 336
"Rozmowa, biografia, szczegół. Wokół problemu >>formy bardziej pojemnej<<", Andrzej Zieniewicz, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 336