Znaleziono 27 artykułów

Stanisław Bereś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ita dixit Lem Stanisław Bereś s. 9-30
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Wokół "Poematu o czasie zastygłym" Czesława Miłosza Stanisław Bereś s. 45-85
"Niewymierne" wiersze Tadeusza Gajcego Stanisław Bereś s. 73-104
Rozważania nad programem Żagarów Stanisław Bereś s. 93-131
"Poezja zodiaków, zjawisk i cyfr" : poezja Jerzego Zagórskiego do 1933 roku Stanisław Bereś s. 111-149
Powojenna literatura polska: gwałt czy przyzwolenie? Stanisław Bereś Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 119-128
"Poezja wojny i okupacji a literatura popularna", Stanisław Bereś, "Literatura Ludowa" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 125
"Uwagi na marginesie prób periodyzowania współczesnej poezji", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 134
Rozmowa z Ritą Gombrowicz Stanisław Bereś Karolina Bykowska Rita Gombrowicz s. 138-151
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Poezja w dzień końca świata (I)", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" z.9 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 145
"Czarny Ariel poezji społecznej", Stanisław Bereś, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 170
"Rozmowy ze Stanisławem Lemem", Stanisław Bereś, Kraków 1987 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 170
">>Muzyka zodiaków, zjawisk i cyfr<<. Poezja Jerzego Zagórskiego do 1933 roku", Stanisław Bereś, "Pamiętnik Literacki" z.3 Jan Tomkowski Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 192
Głos z zamurowanego ciała Łucja Gliksman Leo Lipski s. 202-215
Fragmenty jednego wywiadu : z Władysławem Terleckim dla miesięcznika "Odra" nr 5 z 1996 r. pt. "W paszczy polityki" rozmawiał Stanisław Bereś Stanisław Bereś Władysław Terlecki s. 203-205
"O prozie Henryka Worcella", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 216
"Wokół >>Poematu o czasie zastygłym<< Czesława Miłosza", Stanisław Bereś, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 217
"Największy poeta miasta Lidy", Stanisław Bereś, "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Prace Literackie" XXII (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 218
"Futurystyczna baśń o cywilizacji", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 219
"Uwięziony w śmierci : o twórczości Tadeusza Gajcego", Stanisław Bereś, Warszawa 1992; "Wybór poezji : misterium niedzielne", Tadeusz Gajcy, oprac. Stanisław Bereś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Jacek Brzozowski Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) Tadeusz Gajcy (aut. dzieła rec.) s. 226-233
"Tadeusza Gajcego próba misterium", Stanisław Bereś, "Dialog" nr 1 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 229
">>Niewymierne<< wiersze Tadeusza Gajcego", Stanisław Bereś, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 246
"Apokalipsa według Czesława Miłosza", Stanisław Bereś, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 270
">>Iść w rubaszce za aniołem...<<. Publicystyka młodego Miłosza", Stanisław Bereś, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 272
"Rozważania nad programem >>Żagarów<<", Stanisław Bereś, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 318
"Czasopisma studenckie w Polsce (1971-1976)", pod redakcją Andrzeja K. Waśkiewicza, indeksy zestawiła Anna Sobecka, Warszawa 1977 : [recenzja] Stanisław Bereś Anna Sobecka (aut. dzieła rec.) Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 410-420