Znaleziono 6 artykułów

Anna Brzozowska-Krajka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Folklorystyczne przesłanki kulturowej jedności Europy Anna Brzozowska-Krajka s. 39-48
Czy można skrzyżować pomarańczę z jabłkiem? : czyli perypetie z etnicznością - w multikulturowej metropolii amerykańskiej : (w świetle filmu "Moje wielkie greckie wesele") Anna Brzozowska-Krajka s. 89-100
Przestrzenie tradycji etnicznej w strukturze amerykańskiej metropolii : (na przykładzie regionalizmu podhalańskiego) Anna Brzozowska-Krajka s. 121-131
Regionalizm swoistą formą religii : paradygmat podhalański i jego mutacja amerykańska Anna Brzozowska-Krajka s. 313-325
"Wokół kultury i literatury ludowej : 1939-1948", Jerzy Jastrzębski, Warszawa 1978 : [recenzja] Anna Brzozowska-Krajka Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 378-382