Znaleziono 4 artykuły

Bolesław Chamot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
"Problemy teoretyczne monologu wewnętrznego. Szkic zagadnienia", Bolesław Chamot,"Litteratia. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Bolesław Chamot (aut. dzieła rec.) s. 122
"Stereotypowe elementy struktury monologu wewnętrznego w świetle komunikacji literackiej", Bolesław Chamot, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Bolesław Chamot (aut. dzieła rec.) s. 162
"Status typologiczny powieści monofonicznej", Bolesław Chamot, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Bolesław Chamot (aut. dzieła rec.) s. 198