Znaleziono 26 artykułów

Krzysztof Kłosiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyka, głos, język Roland Barthes Krzysztof Kłosiński (tłum.) s. 5-9
Imię Róży Krzysztof Kłosiński s. 5-20
Signifiance : wstęp do pism Rolanda Barthes'a o muzyce Krzysztof Kłosiński s. 11-26
De(re)konstrukcja męskości Krzysztof Kłosiński s. 11-29
"Zdarzenie" w badaniach narratologicznych Krzysztof Kłosiński s. 11-24
Polonistyka w przebudowie : o Zjeździe Polonistów Krzysztof Kłosiński s. 14-25
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Powtórzenia w powieści Krzysztof Kłosiński s. 22-34
Powtórzenia w powieści Krzysztof Kłosiński s. 22-35
Literaturoznawczy darwinizm Krzysztof Kłosiński s. 33-51
"Problematyka czasu w powieści historycznej XIX wieku", Krzysztof Kłosiński, "Ruch Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Krzysztof Kłosiński (aut. dzieła rec.) s. 69
Tożsamość na pograniczach Krzysztof Kłosiński s. 78-81
Nicość w pracy Krzysztof Kłosiński s. 91-94
Niektóre aspekty relacji "ja-inny" z perspektywy postmodernizmu : [recenzja] Krzysztof Kłosiński s. 108
Wszystko jest możliwe : rozmowa z prof. dr hab. Adamem Dziadkiem i prof. dr hab. Krzysztofem Kłosińskim Magdalena Bąk Adam Dziadek Krzysztof Kłosiński Agnieszka Nęcka s. 119-125
Dla M.P.M. Krzysztof Kłosiński s. 120-130
"Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej", Krzysztof Kłosiński, Katowice 1990 : [recenzja] Barbara Noworolska Krzysztof Kłosiński (aut. dzieła rec.) s. 193-197
"Proza stylizowana w krytyce młodopolskiej", Krzysztof Kłosiński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Krzysztof Kłosiński (aut. dzieła rec.) s. 208
"Wokół „Historii maniaków” : stylizacja - brzydota - groteska", Krzysztof Kłosiński, Kraków 1992 : [recenzja] Jacek Kopciński Krzysztof Kłosiński (aut. dzieła rec.) s. 222-226
Głuche basso doświadczenia Krzysztof Kłosiński Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 229-240
"Dyskurs katastroficzny. Katastrofizm i awangarda", Krzysztof Kłosiński, Red. T.Bujnicki, T.Kłak, "Prace Naukowe UŚl.", nr 322, Katowice 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof Kłosiński (aut. dzieła rec.) s. 259
"Gry powieściowe. Szkice zteorii i historii form narracyjnych", Michał Głowiński, Warszawa 1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 348 : [recenzja] Stanisław Gawliński Krzysztof Kłosiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 316-326
"„Filozofia słowa” Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, Wrocław-warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nau, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XL, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 186 + errata na wklejce : [recenzja] Krzysztof Kłosiński Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Poetyka i pragmatyka felietonu", Piotr Stasiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Krzysztof Kłosiński Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 334-337
"Gra w Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1982 : [recenzja] Krzysztof Kłosiński Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 355-367
"On Deconstruction : Theory and Criticism after Structuralism", Jonathan Culler, Ithaca, New York 1982 : [recenzja] Krzysztof Kłosiński Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) s. 386-396