Znaleziono 10 artykułów

Stanisław Gawliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finały Września (17 IX 1939 w powieści) Stanisław Gawliński s. 115-134
Między Utopią a Apokalipsą Stanisław Gawliński Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Teoria powieści Witkacego", Stanisław Gawliński, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Gawliński (aut. dzieła rec.) s. 149
"Szkoła Czechowicza" - poeci awangardy? Stanisław Gawliński s. 151-179
">>Szkoła Czachowicza<< - poeci awangardy?", Stanisław Gawliński, "Pamiętnik Literacki" z.3 Jan Tomkowski Stanisław Gawliński (aut. dzieła rec.) s. 198
Sambor Sandauera Stanisław Gawliński s. 225-231
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Gry powieściowe. Szkice zteorii i historii form narracyjnych", Michał Głowiński, Warszawa 1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 348 : [recenzja] Stanisław Gawliński Krzysztof Kłosiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 316-326
"Mit niespójności : twórczość Adama Ważyka w okresie międzywojennym", Wiesław Krzysztoszek, Warszawa-Poznań-Toruń 1985 : [recenzja] Stanisław Gawliński Wiesław Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) s. 317-323
"Polska powieść tendencyjna 1949-1955 : problemy perswazji literackiej", Wojciech Tomasik, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Stanisław Gawliński Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) s. 333-339
"Szkoła poetycka Józefa Czechowicza w okresie międzywojennym : (elementy socjologii i poetyki)", Stanisław Gawliński, Katowice 1983 : [recenzja] Zbigniew Chojnacki Stanisław Gawliński (aut. dzieła rec.) s. 389-392