Znaleziono 23 artykuły

Małgorzata Szpakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ucieczka Stanisława Lema Małgorzata Szpakowska s. 75-90
Gombrowicz - teoretyk sztuki Małgorzata Szpakowska s. 75-96
Ciało i seks w "Pożegnaniu jesieni" Małgorzata Szpakowska s. 89-97
L'axiologie de Stanisław Ignacy Witkiewicz Małgorzata Szpakowska Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 113-141
Między Utopią a Apokalipsą Stanisław Gawliński Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 115-118
Kamienny świat pod kamiennym niebem Małgorzata Szpakowska s. 139-145
Przeszłość, która trwa jeszcze Małgorzata Szpakowska Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 155-159
"Ucieczka Stanisława Lema", Małgorzata Szpakowska, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Gombrowicz - teoretyk sztuki", Małgorzata Szpakowska, "Teksty" z. 2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 164
Les idées de Stanislas Ignace Witkiewicz Małgorzata Szpakowska s. 175-185
"Filozofia społeczna St. I. Witkiewicza", Małgorzata Szpakowska, "Twórczość" nr 11 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 188
"Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza", Małgorzata Szpakowska, Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 202
">>Krawiec<< i >>Operetka<< : wykroje i wzory", Małgorzata Szpakowska, "Dialog" nr 11 (1977) : [recenzja] Krzysztof Łączyński Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 210
"Zanussi: moralista czasu stabilizacji", Małgorzata Szpakowska, "Dialog" nr 3 (1979) : [recenzja] Maria Prussak Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 215
Listy w sprawach osobistych na łamach prasy Małgorzata Szpakowska s. 229-236
"Kamienny świat pod kamiennym niebem", Małgorzata Szpakowska, "Teksty" nr 4 (1973) :[recenzja] Krzysztof Zaleski Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 263
"Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod redakcją Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, indeksy zestawił Krzysztof Okopień, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXX, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 320 : [recenzja] Małgorzata Szpakowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 334-341
"Problemy socjologii literatury", pod redakcją Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXIII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 502, 4 nlb. : [recenzja] Małgorzata Szpakowska Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 338-346
"Heca z Witkacym", Małgorzata Szpakowska, "Dialog" nr 12 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 342
Przemiany w interpretacjach twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza Małgorzata Szpakowska s. 346-362
Prawie dla wszystkich, ale i prawie nikt skorzysta Radosław Sioma Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 376-389
"Gombrowicz uporządkowany", Małgorzata Szpakowska, "Twórczość" nr 11 Katarzyna Głowacka Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 414
"Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów", pod red. Małgorzaty Szpakowskiej, Warszawa 2008 : [recenzja] Kamil Frejlich Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 644-645