Znaleziono 14 artykułów

Jerzy Szacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora Jerzy Szacki s. 35-36
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Refleksje o polskości Jerzy Szacki s. 58-68
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Nauki społeczne w Towarzystwie Naukowym Warszawskim Jerzy Szacki s. 68-71
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Nauka i etyka Jerzy Szacki s. 77-85
"Tradycja. Przegląd problematyki", Jerzy Szacki, Warszawa 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 91
Przeszłość, która trwa jeszcze Małgorzata Szpakowska Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 155-159
"Ojczyzna, naród rewolucja : problematyka narodowa w polskiej myśli szlachecko-rewolucyjnej", Jerzy Szacki, Warszawa 1962 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Durkheim", Jerzy Szacki, Warszawa 1964 : [recenzja] Maria Władyka Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Tradycja : przegląd problematyki", Jerzy Szacki, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Salij Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 228-230
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ratujmy naukę w Polsce! Maciej Gardecki Krzysztof Gawlikowski Antoni Kamiński Witold Karczewski Tadeusz Kowalik Joanna Kurczewska Antoni Mączak Andrzej Paczkowski Henryk Samsonowicz Janusz Schminda Włodzimierz Siwiński Marian Srebrny Jadwiga Staniszkis Tomasz Strzembosz Jerzy Szacki Edmund Wnuk-Lipiński Andrzej Kajetan Wróblewski Andrzej Wyczański Andrzej Zięba Paweł Śpiewak s. 300
"Kontrrewolucyjne paradoksy : wizje świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji 1789-1815", Jerzy Szacki, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jerzy Szacki (tłum.) s. 350-355
"Historia myśli socjologicznej, 2 cz.", Jerzy Szacki, Warszawa 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 385-386
Nad książką Jerzego Szackiego, Jerzy. Historia myśli socjologicznej. Warszawa 1981 Henryka Hołda-Róziewicz Jerzy Szacki s. 443-454
"Spotkania z utopią", Jerzy Szacki, Warszawa 1980 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 797