Znaleziono 9 artykułów

Maria Władyka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiedzenie Zespołu Historii Metodologii Maria Władyka s. 155-157
"Durkheim", Jerzy Szacki, Warszawa 1964 : [recenzja] Maria Władyka Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 162-164
Jubileusz profesor Izydory Dąmbskiej Maria Władyka s. 169-170
Z seminarium metodologicznego Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Maria Władyka s. 434-436
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Metodologii Tadeusz Alek-Kowalski Maria Władyka s. 470-474
"Durkheim - sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie", Jean Duvignaud, Paris 1965 : [recenzja] Maria Władyka Jean Duvignaud (aut. dzieła rec.) s. 562-563
Sesja naukowa poświęcona Florianowi Znanieckiemu Maria Władyka s. 627-629
Posiedzenie Zespołu Historii Metodologii Maria Władyka s. 771-773
Odnowienie doktoratów prof. dr Zofii Budkowej i doc. dra Włodzimierza Budki Maria Władyka s. 782-783