Znaleziono 68 artykułów

Jacek Salij

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologiczny sens odpoczynku niedzielnego Jacek Salij s. 5-18
Pozateologiczne interpretacje doktryny o przeznaczeniu Jacek Salij s. 5-22
Jak mówić dzisiaj o zbawieniu? : perspektywa dogmatyka Jacek Salij s. 7-16
Laudacja Jacek Salij s. 7-10
Jakiej filozofii potrzebuje teologia? Jacek Salij s. 7-21
"Magnificat" w nauczaniu świętego Jana Pawła II Jacek Salij s. 9-17
Erotyka "Pieśni nad pieśniami" w interpretacjach teologicznych Jacek Salij s. 9-26
Problem wyznania win Kościoła popełnionych w mijającym tysiącleciu Jacek Salij s. 9-19
Kościół wobec kary śmierci Jacek Salij s. 10-16
Mądrość i głupota w refleksji św. Tomasza z Akwinu Jacek Salij s. 21-29
Opatrzność Boża w świecie, w którym dzieje się zło Jacek Salij s. 21-29
Próba reinterpretacji prawdy o królewskości Matki Bożej Jacek Salij s. 21-33
Ontyczna osobowość płodu w łonie matki Jacek Salij s. 23-31
Teologiczny sens nowiny o przeznaczeniu Jacek Salij s. 31-44
Jak dzisiaj mówić o Kościele? Jacek Salij s. 32-44
Ewangeliczne oblicze władzy w Kościele : (uwagi na marginesie polskiego tłumaczenia tekstów soborowych) Jacek Salij s. 39-50
Wrażliwość teologia na tajemnicę wiary Jacek Salij s. 41-47
Płaczące obrazy Matki Bożej w okresie konfrontacji z protestantyzmem Jacek Salij s. 41-49
Bóg jako dobro powszechne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Jacek Salij s. 53-61
Możliwość odnowy piątku jako dnia pokuty Jacek Salij s. 69-75
Komunia niemowląt w husytyzmie Jacek Salij s. 69-102
Ostatnie innowacje Kościoła polskiego w sprawie wieku bierzmowania Jacek Salij s. 71-82
"Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa" Jacek Salij s. 73-79
Dwa katechizmy Marcina Lutra Jacek Salij s. 75-80
Sytuacja teologii w Polsce : (na marginesie III Kongresu Teologów Polskich) Jacek Salij s. 85-95
Wydział Teologiczny ATK jako prężny ośrodek naukowy Jacek Salij s. 89-96
Kontrowersyjni przyjaciele zwierząt Jacek Salij s. 95-106
Książka o stopniach nauczania papieża i biskupów Tomasz Płonka Jacek Salij (aut. dzieła rec.) s. 103
Prawo naturalne i prawa stanowione w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Jacek Salij s. 103-110
Grecko-łaciński spór o komunię niemowląt Jacek Salij s. 111-138
Papież Grzegorz Wielki jako komentator Księgi Hioba Jacek Salij s. 115-120
Ten człowiek próbował chodzić bez maski Jacek Salij s. 118-122
Świętego Tomasza z Akwinu Sprostowanie błędów greckich (Contra errores Graecorum) : wstęp i przekład Jacek Salij s. 147-214
Świętego Tomasza z Akwinu O doskonałości życia duchowego : wstęp, przekład, komentarz Jacek Salij (tłum.) s. 157-243
O przepowiadaniu przyszłości Tomasz z Akwinu Jacek Salij s. 159-171
Le situation de la Théologie en Pologne Jacek Salij s. 159-168
O formie rozgrzeszenia = De forma absolutionis Św.Tomasz z Akwinu Jacek Salij (tłum.) s. 165-177
Personalizm w polskiej myśli teologicznej Jacek Salij s. 173-184
"Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara", Ignacy Bokwa, Radom 1998 : [recenzja] Jacek Salij Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Passa und Ostern : Untersuchungen zur Osterfeier der alten Kirche", Wolfgang Huber, Berlin 1969 : [recenzja] Jacek Salij Wolfgang Huber (aut. dzieła rec.) s. 192-194
"Bera'ha et Eucharistie : la théologie des nouvelles prières eucharistiques à la lumière de la tradition euchologique juive“, Mieczysław Ozorowski, Fribourg 1992 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski Jacek Salij s. 197-198
"Colloquium salutis : Wrocławskie Studia Teologiczne", red. Jan Krucina, Teresa Ledóchowska, Jerzy Ozdowski, Jan Puzio, Józef Swastek, Wrocław [b. r.] : [recenzja] Jacek Salij Jan Krucina (aut. dzieła rec.) Teresa Ledóchowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Ozdowski (aut. dzieła rec.) Jan Puzio (aut. dzieła rec.) Józef Swastek (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Tajemnica Emmanuela dzisiaj", Jacek Salij, Poznań 1989 : [recenzja] Janusz Królikowski Jacek Salij (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Tomasza z Akwinu teoria miłości : studium nad Komentarzem do księgi "O imionach Bożych" Pseudo-Dionizego Areopagity", Tadeusz Bartoś, Kraków 2004 : [recenzja] Jacek Salij Tadeusz Bartoś (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Geneza sporu o epiklezę : eschatologiczny a memorialny aspekt Eucharystii w kanoniw pierwszych wieków", ks. Jerzy Klinger, Warszawa 1969 : [recenzja] Jacek Salij Jerzy Klinger (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Peut-on connaître Dieu en Jésus Christ? : I. Problématique", G. Lafont, Paris 1969 : [recenzja] Jacek Salij G. Lafont (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Konfesja Augsburska z 1630 r.", Warszawa 1970 : [recenzja] Jacek Salij s. 209-211
Polskie publikacje pozateologiczne na temat kultu świętych Jacek Salij s. 211-228
"Dar i komunia : teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II", Jarosław Kupczak, Kraków 2006 : [recenzja] Jacek Salij Jarosław Kupczak (aut. dzieła rec.) s. 214-219
"Le sacramentaire grégorien, ses principales gormes d'après les plus anciens manuscrits", Jean Deshuess, Fribourg 1971 : [recenzja] Jacek Salij Jean Deshuess (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Zaśnięcie i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w pismach dominikanów", Bogusław Kochaniewicz, Roma 2004 : [recenzja] Jacek Salij Bogusław Kochaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 216-220
Świętego Tomasza z Akwinu O substancjach czystych : wstęp i przekład Jacek Salij (tłum.) s. 217-292
"Miłosierny Bóg i miłosierny człowiek : teologiczna interpretacja miłosierdzia w nauczaniu Jana Pawła II", Paweł Warchoł, Wrocław 2007 : [recenzja] Jacek Salij Paweł Warchoł (aut. dzieła rec.) s. 218-222
Św. Tomasza z Akwinu De rationibus fidei : wstęp, przekład, komentarz Jacek Salij s. 219-250
Wierność dogmatom i odrzucenie dogmatyzmu Jacek Salij s. 221-224
"Tradycja : przegląd problematyki", Jerzy Szacki, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Salij Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 228-230
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Le sacrament des malades : histoire et signification", Claude Ortemann, Lyon 1971 : [recenzja] Jacek Salij Claude Ortemann (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera - Benedykta XVI", Bogumił Gacka, Warszawa 2010 : [recenzja] Jacek Salij Bogumił Gacka (aut. dzieła rec.) s. 238-245
"Antropologia integralna w „Sumie teologicznej” św. Tomasza z Akwinu", Henryk Majkrzak, Kraków 2006 : [recenzja] Jacek Salij Henryk Majkrzak (aut. dzieła rec.) s. 242-249
"Początek w Bogu : jedność dziewiczego i niepokalanego poczęcia", Jacek Bolewski, Kraków 1998 : [recenzja] Jacek Salij Jacek Bolewski (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Ku wspólnemu rozumieniu Kościoła : eklezjologia dialogu katolicko-metodystycznego", Przemysław Kantyka, Lublin 2008 : [recenzja] Jacek Salij Przemysław Kantyka (aut. dzieła rec.) s. 275-278
"Sakramenty w służbie communio : studium teologiczno-komunikacyjne", Marek Jagodziński, Warszawa 2008 : [recenzja] Jacek Salij Marek Jagodziński (aut. dzieła rec.) s. 279-284
"Wcielenie - osoba - zaangażowanie : Emanuela Mouniera personalizm chrześcijański", Krzysztof Witko, Lublin 2012 : [recenzja] Jacek Salij Krzysztof Witko (aut. dzieła rec.) s. 285-289
Dyskusja Michał Czajkowski Michał Czajkowski Tomasz Jelonek Andrzej Kosiński Bogusław Nadolski Celestyn Napiórkowski Roman Rogowski Jacek Salij Alfons Skowronek Adam Stanowski Stanisław Stefanek Zdzisław Tranda Hanna Walczak Andrzej Zuberbier s. 296-320
Teologia laikatu ks. Andrzeja Zuberbiera Jacek Salij s. 361-368
"Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza", Jerzy Szymik, Katowice 1996 : [recenzja] Jacek Salij Jerzy Szymik (aut. dzieła rec.) s. 391-396
"Dylematy naszych czasów", Jacek Salij, Poznań 1998 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski Norbert Szczepański Jacek Salij (aut. dzieła rec.) s. 500-504
Świętość Kościoła i zło w Kościele Jacek Salij s. 501-508