Znaleziono 52 artykuły

Jerzy Szymik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia jako (roz)mowa o Bogu Jerzy Szymik s. 15-22
Freedom and Christology according to "Theologiae Benedictae" : Two Concepts, Two Anthropologies, One Logos Jerzy Szymik s. 19-40
Wcielenie kenozą i chwałą Boga : miejsce Theotokos Jerzy Szymik s. 22-31
Relacja "teologia - literatura piękna" w ujęciu historycznym Jerzy Szymik s. 63-75
Literatura chrystoforyczna : spór wokół teologicznych założeń i implikacji Jerzy Szymik s. 67-77
Trójjedyny Bóg, Jezus Chrystus, człowiek. Teologiczno-psychologiczne podstawy rozumienia komunikacji Jerzy Szymik Bożena Szymik-Iwanecka s. 69-78
Prawda i wolność we współczesnej hermeneutyce teologicznej : argumenty J. Ratzingera Jerzy Szymik s. 76-92
Kulturotwórcza rola eucharystii : teologiczne misterium - literackie świadectwo Jerzy Szymik s. 79-95
Piękno i prawda : papieże ostatniego półwiecza na temat sztuki Jerzy Szymik s. 83-87
Teologia jako nauka wiary, czyli scientia sui generis Jerzy Szymik s. 95-104
Bóg współcierpiący jako con-solatio : tropem J. Ratzingera Jerzy Szymik s. 96-108
Teologiczny aspekt problematyki Boga we współczesnej polskiej poezji : na tle ogólnoświatowych tendencji literatury pięknej drugiej połowy XX wieku Jerzy Szymik s. 105-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wcielony logos i Duch Święty w dziele zbawienia Jerzy Szymik s. 105-116
Destructio familiae: diagnoza Hosepha Ratzingera Jerzy Szymik s. 123-138
Teologia, Miłosz, literatura : z księdzem profesorem Jerzym Szymikiem rozmawia Małgorzata Tytko Jerzy Szymik Małgorzata Tytko s. 152-160
Topika teologiczna wczoraj i dziś Jerzy Szymik s. 157-164
Relacja "teologia - literatura piękna" we współczesnej refleksji metodologicznej Jerzy Szymik s. 171-177
Wszechmoc w płaszczu niemocy : sprawiedliwość Boża w perspektywie chrystologicznej według Josepha Ratzingera Jerzy Szymik s. 175-196
Teologia, Miłosz, literatura : z księdzem profesorem Jerzym Szymikiem rozmawia Małgorzata Tytko Jerzy Szymik Małgorzata Tytko s. 195-205
Teologia i literatura - miejsca wspólne : O odnawianiu przymierza, czyli pochwała trudu budowania mostów Jerzy Szymik s. 197-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródło i pragnienie : teologia znaków czasu w służbie prymatu Boga Jerzy Szymik s. 219-240
"Hermeneutyka osoby", Grzegorz Barth, Lublin 2013 : [recenzja] Jerzy Szymik Grzegorz Barth (aut. dzieła rec.) s. 223-225
"Komplementarność apostolskiej misji Kościoła : Studium teologiczno-dogmatyczne", Marian Kowalczyk, Ząbki 2005 : [recenzja] Jerzy Szymik Marian Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Dar i komunia : teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II", Jarosław Kupczak, Kraków 2006 : [recenzja] Jerzy Szymik Jarosław Kupczak (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Chrystocentryzm : dialog Kościoła i świata Jerzy Szymik s. 227-239
„Od tych bywa nalezion, którzy Go nie kuszą” (Mdr 1,2a) : traktat o poznaniu teologicznym Jerzy Szymik Massimo Serretti (aut. dzieła rec.) s. 249-255
"W światłach Wcielenia : Chrystologia kultury", Jerzy Szymik, Katowice - Ząbki 2004 : [recenzja] Włodzimierz Wołyniec Jerzy Szymik (aut. dzieła rec.) s. 249-250
"Filozofia i teologia osoby bł. Antonio Rosminiego - ojca personalizmu europejskiego", Robert Skrzypczak, Kraków 2013 : [recenzja] Jerzy Szymik Robert Skrzypczak (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Chrystus drogą człowieka : argumentacja soteriologiczna we współczesnej refleksji teologicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu antropologicznego", Henryk Szmulewicz, Kraków 2013 : [recenzja] Jerzy Szymik Henryk Szmulewicz (aut. dzieła rec.) s. 253-257
Struktura aktu poznania teologicznego w ujęciu J. Ratzingera Jerzy Szymik s. 263-274
Jezus Chrystus jako epifania Bożej Opatrzności w ujęciu Wincentego Granata Jerzy Szymik s. 266-275
Po stronie człowieka, przeciwko nicości : personalizm w polskiej poezji współczesnej na przykładzie "Brewiarza" Zbigniewa Herberta Jerzy Szymik s. 267-290
Głosić Ewangelię dziś : erspektywa kerygmatycznie zorientowanej dogmatyki Jerzy Szymik s. 267-287
Cicha oczywistość Boga. Rozumność wszechświata w teologicznym ujęciu Josepha Ratzingera Jerzy Szymik s. 273-287
Szukać z wiarą, przyjąć z odwagą : prawda jako kamień węgielny chrześcijaństwa Jerzy Szymik s. 283-292
Teologia Wcielenia dzisiaj Jerzy Szymik s. 292-305
Jeszcze o topice teologicznej : glossa do dyskusji wokół 'loci theologici' Jerzy Szymik s. 303-311
"Funkcje sztuki w teologii", Tadeusz Dzidek, Kraków 2013 : [recenzja] Jerzy Szymik Tadeusz Dzidek (aut. dzieła rec.) s. 321-326
Mariologiczne intuicje w dziele literackim Czesława Miłosza Jerzy Szymik s. 333-341
"Na bliskość tchnienia" : kluczowe tezy pneumatologii Josepha Ratzingera Jerzy Szymik s. 337-351
Maryja : dzieło Tchnienia i Słowa Jerzy Szymik Kazimierz Pek (aut. dzieła rec.) s. 337-340
"Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza : teologia literatury", Jerzy Szymik, Katowice 1996 : [recenzja] Alfons Nossol Jerzy Szymik (aut. dzieła rec.) s. 355-357
  Zacytuj
 • Udostępnij
Życie i działalność muzykologiczna ks. Roberta Gajdy (1890–1952) Jerzy Szymik s. 368-383
"Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza", Jerzy Szymik, Katowice 1996 : [recenzja] Jacek Salij Jerzy Szymik (aut. dzieła rec.) s. 391-396
"W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury : literatura piekna jako locus theologicus", Jerzy Szymik, Katowice 1994 : [recenzja] Maja Kiermacz Jerzy Szymik (aut. dzieła rec.) s. 424-426
Obraz Boga w teologii Josepha Ratzingera Jerzy Szymik s. 435-449
Teologia jako (roz)mowa o Bogu Jerzy Szymik s. 460-465
"Jezus Chrystus pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej", Janusz Lekan, Lublin 2010 : [recenzja] Jerzy Szymik Janusz Lekan (aut. dzieła rec.) s. 463-466
"Dotyk źrenicy", Jerzy Szymik, Lublin 1997 : [recenzja] Beata Brożek Jerzy Szymik (aut. dzieła rec.) s. 468-472
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności", Ignacy Bokwa, Sandomierz 2010 : [recenzja] Jerzy Szymik Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 617-619
"Ks. Biskup Juliusz Bieniek (1895–1978) : Studium historyczno-pastoralne", Jan Górecki, Katowice 2011 : [recenzja] Jerzy Szymik Jan Górecki (aut. dzieła rec.) s. 619-621
"Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Kościoła od 50 do 325 roku", Włodzimierz Wołyniec, Wrocław 2011 : [recenzja] Jerzy Szymik Włodzimierz Wołyniec (aut. dzieła rec.) s. 622-623