Znaleziono 2 artykuły

Robert Skrzypczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Osoba i misja : podstawy eklezjologii misyjnej w świetle personalizmu papieża Jana Pawła II", ks. Robert Skrzypczak, Warszawa 2005 : [recenzja] Jarosław Różański Robert Skrzypczak (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Filozofia i teologia osoby bł. Antonio Rosminiego - ojca personalizmu europejskiego", Robert Skrzypczak, Kraków 2013 : [recenzja] Jerzy Szymik Robert Skrzypczak (aut. dzieła rec.) s. 251-253