Znaleziono 16 artykułów

Jarosław Różański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Apologia Kościoła we współczesnej Afryce Jarosław Różański s. 19-33
Kościół w drodze na Południe Jarosław Różański s. 27-38
Główne dziedziny inkulturacji Jarosław Różański s. 43-78
Początki misji oraz pierwsze struktury kościelne w Kamerunie północnym Jarosław Różański s. 83-116
Misjologia, religioznawstwo i teologia ekumeniczna na ATK Jarosław Różański s. 121-134
Umiędzynarodowienie misji północnokameruńskiej Jarosław Różański s. 133-167
Głoszenie Ewangelii i promocja ludzka : dwa równorzędne filary działalności misyjnej Jarosław Różański s. 173-186
"Ecclesia in America : wybrane problemy Kościoła w Ameryce Południowej w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II", Jarosław Różański, Warszawa 2003 : [recenzja] Andrzej Miotk Jarosław Różański (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Wokół koncepcji inkulturacji", Jarosław Różański, Warszawa 2008 : [recenzja] Waldemar Cisło Jarosław Różański (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Osoba i misja : podstawy eklezjologii misyjnej w świetle personalizmu papieża Jana Pawła II", ks. Robert Skrzypczak, Warszawa 2005 : [recenzja] Jarosław Różański Robert Skrzypczak (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Dzieci w Polsce dzieciom Afryki" : przykład misyjnej pomocy w rozwoju Ilona Rokicka Jarosław Różański s. 207-218
"Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim", Wojciech Kluj, Warszawa 2013 : [recenzja] Jarosław Różański Wojciech Kluj (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Repères pour la mission chrétienne. Cinq siècles de tradition missionnaire. Perspectives oecuméniques", (dir.) Klaus Blaser, Peris-Genève 2000 : [recenzja] Jarosław Różański Klaus Blaser (aut. dzieła rec.) s. 217-223
"Polscy Oblaci wśród Indian i Inuitów", Jarosław Różański, Poznań 2012 : [recenzja] Karol Pluta Jarosław Różański (aut. dzieła rec.) s. 245-247
„Polskie misjonarki i misjonarze w Afryce”, Jarosław Różański, Warszawa 2012 : [recnezja] Eugeniusz Sakowicz Jarosław Różański (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Misje katolickie w archidiecezji Mount Hagen w Papui Nowej Gwinei", Zdzisław Zygmunt Kruczek, Mount Hagen 2005 : [recenzja] Jarosław Różański Zdzisław Zygmunt Kruczek (aut. dzieła rec.) s. 339-341