Znaleziono 19 artykułów

Wojciech Kluj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie i ich misyjny charakter Wojciech Kluj s. 45-62
Pneumatologiczne perspektywy teologii misji w "Redemptoris missio" Wojciech Kluj s. 59-76
Teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego w nauczaniu Jana Pawła II Wojciech Kluj s. 75-107
Biblijne odniesienia encykliki "Redemptoris missio" Wojciech Kluj s. 79-98
Misjologiczne perspektywy teologii królestwa Bożego w nauczaniu encykliki Jana Pawła II "Redemptoris missio" Wojciech Kluj s. 99-116
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 95 Maria Chuchra Franciszk Jabłoński Wojciech Kluj Stanisław Marek Eugeniusz Sakowicz s. 167-212
Teologiczne podstawy misji według Jana Pawła II", Wojciech Kluj, Warszawa 2008 : [recenzja] Kamil Więsyk Wojciech Kluj (aut. dzieła rec.) s. 183-186
Kronika Wydziału Teologicznego : I semestr 2008 Wojciech Kluj s. 187-221
"Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim", Wojciech Kluj, Warszawa 2013 : [recenzja] Jarosław Różański Wojciech Kluj (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Czy islam jest religią terrorystów?", Eugeniusz Sakowicz, Kraków 2002 : [recenzja] Wojciech Kluj Eugeniusz Sakowicz (aut. dzieła rec.) s. 218-221
Kronika Wydziału Teologicznego : I semestr 2007 Wojciech Kluj s. 238-273
"La missione senza confini. Ambiti della missione ad gentes", red. Marek Rostkowski, Roma 2000 : [recenzja] Wojciech Kluj Marek Rostkowski (aut. dzieła rec.) s. 238-250
Kronika Wydziału Teologicznego : styczeń-czerwiec 2010 Wojciech Kluj s. 247-287
Kronika Wydziału Teologicznego : styczeń-czerwiec 2011 Wojciech Kluj Małgorzata Madej s. 251-296
Kronika Wydziału Teologicznego UKSW : lipiec-grudzień 2011 Wojciech Kluj Małgorzata Madej s. 251-290
Kronika Wydziału Teologicznego : lipiec-grudzień 2010 Małgorzata Bogusiak Wojciech Kluj s. 259-288
Kronika Wydziału Teologicznego : II semestr 2009 Wojciech Kluj s. 273-320
Kronika Wydziału Teologicznego UKSW : styczeń-czerwiec 2012 Wojciech Kluj Magłorzata Madej s. 301-343
Kronika Wydziału Teologicznego : II semestr 2007 Wojciech Kluj s. 315-350