Znaleziono 4 artykuły

Tadeusz Bartoś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane zagadnienia teologiczne i filozoficzne pojawiające się w kontekście użycia nazwy "miłość" w odniesieniu do Boga w "Komentarzu św. Tomasza z Akwinu do <De divinis nominibus> Pseudo-Dionizego Areopagity" Tadeusz Bartoś s. 33-63
Elementy semantyczne teorii prawdy u św. Tomasza z Akwinu Tadeusz Bartoś s. 103-110
Jedność Boga na tle teorii całości i części w "Komentarzu św. Tomasza z Akwinu do <De divinis nominibus> Pseudo-Dionizego Areopagity Tadeusz Bartoś s. 115-131
"Tomasza z Akwinu teoria miłości : studium nad Komentarzem do księgi "O imionach Bożych" Pseudo-Dionizego Areopagity", Tadeusz Bartoś, Kraków 2004 : [recenzja] Jacek Salij Tadeusz Bartoś (aut. dzieła rec.) s. 205-207