Znaleziono 40 artykułów

Bogusław Kochaniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Kochaniewicz Janusz Kumala Danuta Mastalska s. 5-6
Maryja ikoną Trójcy Świętej : próba teologicznej syntezy Bogusław Kochaniewicz s. 26-61
Objawienia maryjne jako 'locus theologicus'? Bogusław Kochaniewicz s. 32-46
Biblia w średniowiecznym kaznodziejstwie : perspektywa teologicznofundamentalna Bogusław Kochaniewicz s. 39-53
"Współodkupicielka czy matka odkupiciela?" : propozycja nowego dogmatu maryjnego a nauczanie Jana Pawła II Bogusław Kochaniewicz s. 43-65
Łk 1, 35 w interpretacji Ojców Kościoła Bogusław Kochaniewicz s. 46-83
"Qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine" w komentarzach Symbolu wiary św. Piotra Chryzologa Bogusław Kochaniewicz s. 77-96
Recepcja nauki o Matce Bożej Vaticanum II w wybranych posoborowych publikacjach Bogusław Kochaniewicz s. 93-101
Dziewictwo Boga : dziewictwo Maryi w ujęciu niektórych Ojców Kościoła Bogusław Kochaniewicz s. 102-116
Trzy ikony Maryi Królowej : królewskość Maryi pięćdziesiąt lat od promulgacji encykliki "Ad caeli Reginam" Piusa XII Bogusław Kochaniewicz s. 106-118
Mariologia św. Tomasza z Akwinu a mariologia współczesna Bogusław Kochaniewicz s. 141-158
Pojęcie pokoju we współczesnych wypowiedziach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Bogusław Kochaniewicz s. 149-162
Matka Boża w posoborowej liturgii Kościoła Bogusław Kochaniewicz s. 157-199
Maryja a chrześcijańska nadzieja : teologiczna wymowa tytułów maryjnych : "Mater spei oraz Signum certae spei" Bogusław Kochaniewicz s. 168-192
Maryja, łaski pełna w zbawczym planie Boga według Komentarzu do Ave Maria św. Tomasza z Akwinu Bogusław Kochaniewicz s. 168-186
Macierzyństwo Matki Bożej w Kościele według o. Bernarda Przybylskiego OP Bogusław Kochaniewicz s. 170-185
Bóg Ojciec i Maryja w tajemnicy podwójnych narodzin Chrystusa według Piotra Chryzologa Bogusław Kochaniewicz s. 185-197
Bóg Ojciec a Maryja w wybranych dokumentach Magisterium Ecclesiae Bogusław Kochaniewicz s. 190-206
Średniowieczni dominikanie a niepokalane poczęcie Matki Bożej Bogusław Kochaniewicz s. 199-230
Wpływ zwycięstwa pod Lepanto na liturgię Kościoła zachodniego Bogusław Kochaniewicz s. 206-219
"Zaśnięcie i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w pismach dominikanów", Bogusław Kochaniewicz, Roma 2004 : [recenzja] Jacek Salij Bogusław Kochaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 216-220
Stan mariologii katolickiej na progu trzeciego tysiąclecia Bogusław Kochaniewicz s. 235-265
Znaczenie ikony w kontekście kultury współczesnej według Jana Pawła II Bogusław Kochaniewicz s. 244-256
Uwagi na temat łacińskiego apokryfu "Transitus Mariae" Pseudo-Józefa z Arymatei Bogusław Kochaniewicz s. 263-287
Maryja w nauczaniu Ojców Kapadockich Bogusław Kochaniewicz Antoine E. Nachef (aut. dzieła rec.) s. 277-282
Nowe spojrzenie na początki modlitwy różańcowej Bogusław Kochaniewicz s. 299-322
Matka Boża w "Mowach" Leona Wielkiego Bogusław Kochaniewicz s. 308-332
Piąty dogmat maryjny? Uwagi na marginesie nowej książki Marka Miravalle'a Bogusław Kochaniewicz Mark Miravalle (aut. dzieła rec.) s. 312-324
""Theotokos". Ricerche interdisciplinari di Mariologia", 7, 1999, nr 2 : [recenzja] Bogusław Kochaniewicz s. 321-329
O nowym łacińskim apokryfie "Transitus Mariae" Bogusław Kochaniewicz s. 339-386
"Theotokos : Ricerche interdisciplinari di Mariologia", 7, 1999, nr 1 : [recenzja] Bogusław Kochaniewicz s. 339-345
O chrystocentrycznej duchowości maryjnej Wacław Siwak Bogusław Kochaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 347-354
Niepokalane poczęcie w średniowieczu Bogusław Kochaniewicz Marielle Lamy (aut. dzieła rec.) s. 349-361
Polska mariologia na forum Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w latach 1950-1987 Bogusław Kochaniewicz s. 363-381
Przewodnik po mariologii Jana Pawła II Wacław Siwak Bogusław Kochaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 401-406
Polska droga maryjna a mariologia Jana Pawła II Bogusław Kochaniewicz s. 420-447
Dominikanin o dominikanach XIII wieku Stanisław C. Napiórkowski Bogusław Kochaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 437-442
Zaśnięcie i wniebowzięcie Maryi w pismach dominikanów Zdzisław J. Kijas Bogusław Kochaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 443-447
MARIANUM 1950-2000 : obchody 50-lecia istnienia Papieskiego Wydziału Teologicznego "Marianum" Bogusław Kochaniewicz s. 443-447
O najnowszych publikacjach Marka Miravalle Bogusław Kochaniewicz Mark Miravalle (aut. dzieła rec.) s. 448-452