Znaleziono 31 artykułów

Andrzej Zuberbier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia a kultura Andrzej Zuberbier s. 9-19
Wykład zagadnień ekumenicznych w seminariach duchownych Andrzej Zuberbier s. 28-34
Korzenie i natura modlitwy chrześcijan według "Katechizmu Kośćioła Katolickiego" Andrzej Zuberbier s. 37-47
Czy teologia jest eklektyczna? Andrzej Zuberbier s. 55-61
Shoah aus der Sicht der Systematischen Theologie Andrzej Zuberbier s. 55-61
Metoda teologii praktycznej Andrzej Zuberbier s. 59-65
Znaczenie wyrażenia "nadprzyrodzony" u św. Tomasza z Akwinu Andrzej Zuberbier s. 61-91
Teologiczny wymiar encykliki Rerum novarum Andrzej Zuberbier s. 69-76
Znaczenie doktrynalne adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" Andrzej Zuberbier s. 71-80
"Nadprzyrodzone" i "naturalne" według Tomasza z Akwinu Andrzej Zuberbier s. 75-99
Bóg ponad wszelką naturę Andrzej Zuberbier s. 91-113
Encyklika "Redemptor hominis" o odkupieniu Andrzej Zuberbier s. 97-107
Laudacja Andrzej Zuberbier s. 108-111
Jan Paweł II o Żydach i do Żydów w czasie pielgrzymek do Ojczyzny Andrzej Zuberbier s. 109-112
O powiązaniach polskiej teologii z Fryburgiem Andrzej Zuberbier s. 137-144
"Człowiek drogą Kościoła" : o eklezjologii Jana Pawła II Andrzej Zuberbier s. 157-162
Hermeneutyka antropologii teologicznej Andrzej Zuberbier s. 159-166
Charles Journet : szkic teologiczny Andrzej Zuberbier s. 159-166
"Z teorii i praktyki głoszenia słowa Bożego", pod red. Waldemara Wojdeckiego, Warszawa 1976 : [recenzja] Andrzej Zuberbier Waldemar Wojdecki (aut. dzieła rec.) s. 179-180
Wprowadzenie w tematykę obrad Andrzej Zuberbier s. 203-206
"Wierzę… : dogamtyka w zarysie", Andrzej Zuberbier, Katowice 1969 : [recenzja] Stanisław Głowa Andrzej Zuberbier (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Słownik Teologiczny", wydanie II rozszerzone, red. Andrzej Zuberbier, Katowice 1998 : [recenzja] Ignacy Bokwa Andrzej Zuberbier (aut. dzieła rec.) s. 208-211
Teologia wobec ekumenizmu Andrzej Zuberbier s. 221-232
Uwagi o pracy międzydyscyplinarnej Leszek Kuc Andrzej Zuberbier s. 245-260
Teologia a filozofia człowieka Andrzej Zuberbier s. 263-269
Sesja naukowa na temat metod badań zjawiska kaznodziejskiego Andrzej Zuberbier s. 267-271
Encyklopedia katolicka jako narzędzie pracy teologicznej Andrzej Zuberbier s. 277-284
Dyskusja Michał Czajkowski Michał Czajkowski Tomasz Jelonek Andrzej Kosiński Bogusław Nadolski Celestyn Napiórkowski Roman Rogowski Jacek Salij Alfons Skowronek Adam Stanowski Stanisław Stefanek Zdzisław Tranda Hanna Walczak Andrzej Zuberbier s. 296-320
"Sakrament in der evangelischen Theologie der Gegenwart", Alfons Skowronek, Munchen 1971 : [recenzja] Alfons Skowronek Andrzej Zuberbier s. 300-308
"Teologia moralna czy etyka teologiczna? : Studium z metateologii moralności", Helmut Juros, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Zuberbier Helmut Juros (aut. dzieła rec.) s. 309-312
Nadprzyrodzoność działania ludzkiego w wypowiedziach Tomasza z Akwinu Andrzej Zuberbier s. 327-357