Znaleziono 17 artykułów

Tadeusz Kowalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przypomnienie Ludwika Krzywickiego : (w dwudziestą piątą rocznicę śmierci) Tadeusz Kowalik s. 9-13
Czy kapitalizm może być etyczny? Tadeusz Kowalik s. 31-42
Recenzja książki Tadeusza Kowalika "WWW. Polska transformacja.pl" Sławomir Sztaba Tadeusz Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 60-64
"Dzieła", t. 1-3, Ludwik Krzywicki, red. Jan Lutyński (t. 1), Henryk Holland (t. 2), Tadeusz Kowalik (t. 3), Warszawa 1957 : [recenzja] Franciszek Jakubczak Henryk Holland (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kowalik (aut. dzieła rec.) Ludwik Krzywicki (aut. dzieła rec.) Jan Lutyński (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"O Ludwiku Krzywickim : studium społeczno-ekonomiczne", Tadeusz Kowalik, Warszawa 1959 : [recenzja] Franciszek Jakubczak Tadeusz Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys", Tadeusz Kowalik, Warszawa 2000 : [recenzja] Daria Łucka Tadeusz Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 185-198
La praxéologie économique d'Oskar Lange Tadeusz Kowalik s. 245-258
Ratujmy naukę w Polsce! Maciej Gardecki Krzysztof Gawlikowski Antoni Kamiński Witold Karczewski Tadeusz Kowalik Joanna Kurczewska Antoni Mączak Andrzej Paczkowski Henryk Samsonowicz Janusz Schminda Włodzimierz Siwiński Marian Srebrny Jadwiga Staniszkis Tomasz Strzembosz Jerzy Szacki Edmund Wnuk-Lipiński Andrzej Kajetan Wróblewski Andrzej Wyczański Andrzej Zięba Paweł Śpiewak s. 300
Economics and Praxiology. Oskar Lange's "Political Economy" Tadeusz Kowalik s. 303-324
Narzucony system Jacek Tittenbrun Tadeusz Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 313-319
Stanisław Szczepanowski-ekspert rozwoju gospodarczego Tadeusz Kowalik s. 349-367
Polak - twórcą pierwszego zarysu ekonometrii Tadeusz Kowalik s. 419-420
"Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializu", Tadeusz Kowalik, Wrocław 1971 : [recenzja] Barbara Poreda Tadeusz Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 570-574
"Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do roku 1914", Leszek Guzicki, Seweryn Żurawicki, Warszawa 1969 : [recenzja] Tadeusz Kowalik Leszek Guzicki (aut. dzieła rec.) Seweryn Żurawicki (aut. dzieła rec.) s. 603-605
"Przed trzecim przyspieszeniem. Szkice do zagadnień rozwoju społecznego", Andrzej Wielowieyski, Warszawa 1969 : [recenzja] Tadeusz Kowalik Andrzej Wielowieyski (aut. dzieła rec.) s. 623-624
Ekonomia liberalna a program pracy organicznej Tadeusz Kowalik s. 669-680
"Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870", Edward Lipiński, Warszawa 1968 : [recenzja] Tadeusz Kowalik Edward Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 718-721