Znaleziono 35 artykułów

Jan Lutyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktualność Ludwika Krzywickiego Jan Lutyński s. 7-20
Koncepcje pytania kwestionariuszowego, ich zastosowanie w badaniach, konsekwencje i możliwości Jan Lutyński s. 9-51
Społeczne funkcje badań społecznych Jan Lutyński s. 13-42
Główne tendencje w nauczaniu socjologii w Polsce Jan Lutyński s. 21-32
Antropologiczna monografia terenowa i badania społeczno-kulturowych przeobrażeń w Polsce współczesnej Jan Lutyński s. 36-59
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa Jan Lutyński s. 50, 50-0
Badania and młodymi małżeństwami Jan Lutyński s. 105-116
"Ruch Filozoficzny" Jan Lutyński s. 138
Socjologia, badania socjologiczne i psychologia społeczna w czasopismach naukowych w ZSRR Jan Lutyński s. 139-147
Dyskusja o przedmiocie marksistowskiej socjologii w ZSRR Jan Lutyński s. 139-142
Socjologia w Związku Radzieckim Jan Lutyński s. 149-157
Jeszcze raz w sprawie badań nad opinią publiczną i wyborami Jan Lutyński s. 150-156
"Dzieła", t. 1-3, Ludwik Krzywicki, red. Jan Lutyński (t. 1), Henryk Holland (t. 2), Tadeusz Kowalik (t. 3), Warszawa 1957 : [recenzja] Franciszek Jakubczak Henryk Holland (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kowalik (aut. dzieła rec.) Ludwik Krzywicki (aut. dzieła rec.) Jan Lutyński (aut. dzieła rec.) s. 157-158
Bureau of Applied Social Research przy Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku Jan Lutyński s. 157-160
O metodologicznych założeniach i wynikach badań nad opinią publiczną Jan Lutyński J. J. Wiatr (aut. dzieła rec.) s. 157-185
Pojęcie liberalizmu w badaniach nad myślą społeczną XIX w. i w pracach Marksa, Engelsa i Lenina Jan Lutyński s. 162-230
"Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych", Nr 1, 1962 : [recenzja] Jan Lutyński s. 164-166
"The Status Seekers", Vance Packard, New York 1959 : [recenzja] Jan Lutyński Vance Packard (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Famille industrialisation lagement", Andrée Michel, Paris 1959 : [recenzja] Jan Lutyński Andrée Michel (aut. dzieła rec.) s. 170-175
Program studiów na kierunku socjologii pracy na Uniwersytecie Łódzkim Jan Lutyński s. 203-205
Kontakty międzynarodowe polskiej socjologii Jan Lutyński s. 236-237
"Struktura klasowa w społecznej świadomości", Stanisław Ossowski, Łódź 1957 : [recenzja] Jan Lutyński Stanisław Ossowski (aut. dzieła rec.) s. 258-265
Centre d'Etudes Sociologiques Jan Lutyński s. 328-330
"Filozofia nauki a socjologia : od doktryny metodologicznej do praktyki badawczej", Edmund Mokrzycki, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Lutyński Edmund Mokrzycki (aut. dzieła rec.) s. 337-340
Nauczanie metod i technik badań społecznych Jan Lutyński s. 341
Nauczanie metod i technik badań społecznych na kierunku socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Jan Lutyński s. 346-347
Zagadnienia nauki i kultury w Z.S.R.R. : charakterystyka ogólna Józef Chałasiński Jan Lutyński s. 359-379
Uwagi końcowe Jan Lutyński s. 360
Komentarz do «Odpowiedzi» Zbigniewa Bokszańskiego i Andrzeja Piotrowskiego Jan Lutyński s. 367-369
"Biblioteczka „Po prostu”", Warszawa 1956-1957 : [recenzja] Jan Lutyński s. 386-388
"Analizy i próby technik badawczych w socjologii", t. 5, red. Zygmunt Gostkowski, Jan Lutyński, Wrocław 1975 : [recenzja] Katarzyna Staszyńska Zygmunt Gostkowski (aut. dzieła rec.) Jan Lutyński (aut. dzieła rec.) s. 389-393
"Der sozialwissenschaftliche Forschungsprozess : Zur Methodologie, Methodik und Organisation der marxistisch-leninistischen Sozialforschung", red. W. Friedrich, W. Hennig, Berlin 1975 : [recenzja] Jan Lutyński W. Friedrich (aut. dzieła rec.) W. Hennig (aut. dzieła rec.) s. 397-400
"Le pluralisme sociologique : fondement scientifique d'une revision des institutions", E. Dupréel, Bruxelles 1945 : [recenzja] Jan Lutyński E. Dupréel (aut. dzieła rec.) s. 488-498
Zagadnienia nauki w Z.S.R.R. Jan Lutyński s. 520-547
"Twentieth Century Sociology", New York 1945 : [recenzja] Jan Lutyński s. 681-683