Znaleziono 63 artykuły

Andrzej Paczkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwa aparatu bezpieczeństwa PRL jako źródło: co już zrobiono, co można zbadać Andrzej Paczkowski s. 9-21
PKWN : próba oceny Jerzy Eisler Andrzej Friszke Paweł Machcewicz Andrzej Paczkowski Janusz Wrona s. 13-30
System nomenklatury kadr w Polsce 1950-1970 Andrzej Paczkowski s. 19-40
The system of staff nomenklatura in Poland in the years 1950-1970 Andrzej Paczkowski s. 19-40
Polityka wobec historii, historiografia wobec polityki: PRL i III Rzeczpospolita Edmund Dmitrów Antoni Dudek Andrzej Friszke Paweł Machcewicz Andrzej Paczkowski Jerzy Wiatr s. 29-53
Prasa Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) : ogólna charakterystyka statystyczna Andrzej Paczkowski s. 49-88
Prasa w kulturze politycznej Drugiej Rzeczypospolitej : problemy i propozycje badawcze Andrzej Paczkowski s. 49-62
Prasa żydowska w II Rzeczypospolitej Andrzej Paczkowski s. 51-67
Badania nad prasą polską za granicą w latach 1960-1980 : (materiały publikowane) Andrzej Paczkowski s. 59-64
Nakłady dzienników warszawskich w latach 1931-1938 Andrzej Paczkowski s. 65-97
Jeszcze o języku antytotalitarnym Andrzej Paczkowski s. 72-73
Rola prasy w działalności masowej Stronnictwa Ludowego (1931-1939) Andrzej Paczkowski s. 79-104
"Krew na pierwszej stronie : sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej", Wiesław Władyka, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 90-94
"Prasa polska w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Janusz Osica Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 90-92
Współtwórcy prasy polonijnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Władysław Dyniewicz, Michał Kruszka, Antoni A. Paryski) Andrzej Paczkowski s. 101-108
Prasa a kultura polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej : kampania wyborcza 1922 r. Andrzej Paczkowski s. 101-114
"Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i powstania warszawskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej : katalog", Jadwiga Cieślakiewiecz, Hanna Falkowska, Andrzej Paczkowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Grzegorz Mazur Jadwiga Cieślakiewicz (aut. dzieła rec.) Hanna Falkowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 107-109
"Prasa : nasz chleb powszedni", Walery Pisarek, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Walery Pisarek (aut. dzieła rec.) s. 111-115
"Histoire générale de la presse française". T. 4, "de 1940 à 1958" ; T. 5, "de 1958 à nos jours", publ. sous la direction de Claude Bellanger, Jaques Godechot, Pierre Guiral et Fernand Terrou, Paris 1975-1976 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Claude Bellanger (aut. dzieła rec.) Jaques Godechot (aut. dzieła rec.) Pierre Guiral (aut. dzieła rec.) Fernand Terrou (aut. dzieła rec.) s. 112-117
"Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Urszula Jakubowska Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 114-116
Nakłady prasy polskiej w Stanach Zjednoczonych w latach 1919-1937 Andrzej Paczkowski s. 115-128
Galeria Czyszczenie Dywanów Andrzej Paczkowski s. 116-119
Tygodnik "Piast" (1913-1939) : organizacja i finanse : część II Andrzej Paczkowski s. 121-145
Tygodnik "Piast" (1913-1939). Organizacja i finanse : część I Andrzej Paczkowski s. 125-146
"Prasa polonijna w latach 1870-1939 : zarys problematyki", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Ślisz Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 135-136
Dzienniki warszawskie o rewolucji październikowej w Rosji (listopad-grudzień 1917) Andrzej Paczkowski s. 138-159
"Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940", Andrzej Paczkowski, Wrocław 1979 : [recenzja] Jerzy Myśliński Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 148-151
"Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940", Andrzej Paczkowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Barbara Topolska Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Powstanie i pierwszy okres ukazywania się "Zielonego Sztandaru" (1931-1939), naczelnego organu Stronnictwa Ludowego Andrzej Paczkowski s. 158-170
"<Le Monde> et ses lecteurs sous la IVe Republique", Abel Chatelain, Paris 1962 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Abel Chatelain (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR. "Kultura Mas" (1929-1937)", Krystyna Sierocka, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Prasa Drugiej Rzeczypospolitej / 1918-1939 Andrzej Notkowski Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Prasa polityczna ruchu ludowego / 1918-1939 Jerzy Myśliński Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Pół wieku dziejów Polski 1939-1989", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Tadeusz J. Żółciński Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Geografia polityczna prasy polskiej 1918-1939", Andrzej Paczkowski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 4 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Notkowski Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Społeczeństwo" (1907-1910) : charakter pisma i jego pozycja polityczna Andrzej Paczkowski s. 221-245
Rachunki strat i zysków Ludowego Towarzystwa Wydawniczego "Piast" w Krakowie za lata 1916-1939 s. 247-259
MSZ a prasa emigracyjna (sprawy paryskiego tygodnika "Polonia Nowa" 1928-1929) s. 253-278
"Bolszewistkaja pieriosiczeskaja pieczat' (diekabr' 1900-oktiabr' 1917) : bibliograficzeskij ukazatiel", Moskwa 1964 : [recenzja] Andrzej Paczkowski s. 255-256
"<Prawda>" 1917 goda", B. E. Zasławskij, J. S. Sazonow, Ch. M. Astrachan, Moskwa 1962 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Ch. M. Astrachan (aut. dzieła rec.) J. S. Sazonow (aut. dzieła rec.) B. E. Zasławskij (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Wojciech Korfanty przed Sądem Marszałkowskim", Zbigniew Landau, Bronisława Skrzeszewska, Katowice 1964 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) Bronisława Skrzeszewska (aut. dzieła rec.) s. 280-281
"Prasa konspiracyjna PPR : zarys : katalog : życiorysy", Antoni Przygoński, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Myśliński Andrzej Paczkowski Antoni Przygoński (aut. dzieła rec.) s. 281-285
Kolokwium "Prasa i polityka" w Nanterre Andrzej Paczkowski s. 292-294
Ratujmy naukę w Polsce! Maciej Gardecki Krzysztof Gawlikowski Antoni Kamiński Witold Karczewski Tadeusz Kowalik Joanna Kurczewska Antoni Mączak Andrzej Paczkowski Henryk Samsonowicz Janusz Schminda Włodzimierz Siwiński Marian Srebrny Jadwiga Staniszkis Tomasz Strzembosz Jerzy Szacki Edmund Wnuk-Lipiński Andrzej Kajetan Wróblewski Andrzej Wyczański Andrzej Zięba Paweł Śpiewak s. 300
Prasa polskich partii chłopskich w latach 1918-1931 Andrzej Paczkowski s. 313-338
"Droga do "mniejszego zła". Strategia i takty obozu władzy lipiec 1980-styczeń 1982", Andrzej Paczkowski, Kraków 2002 : [recenzja] Grzegorz Majchrzak Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 327-329
Ignacy J. Paderewski i "Rzeczpospolita" (1920-1924) Andrzej Paczkowski s. 327-358
Notatnik Mieczysława Krzepkowskiego z konferencji prasowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (luty-czerwiec 1939) s. 335-374
List Wiktora Kulerskiego do Ignacego Paderewskiego z 1934 roku s. 362-367
"Histoire generale de la presse francaise. T. 3: 1871-1940", Paris 1972 : [recenzja] Andrzej Paczkowski s. 385-391
"Operace >>Dunaj<<. Vojáci a Pražské jaro 1968. Studie a dokumenty", Antonin Benčik, Praha 1994; "Zaciskanie pętli. Tajne dokumenty dotyczące Czechosłowacji 1968 r.", wstęp i opracowanie Andrzej Garlicki i Andrzej Paczkowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Antonin Benčik (aut. dzieła rec.) Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 402-405
"Wojna polsko-jaruzelska : stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 - 22 VII 1983", Andrzej Paczkowski, Warszawa 2006 : [recenzja] Jan Engelgard Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 407-409
Przemiany szaty zewnętrznej dzienników polskich w latach 1922-1939 Andrzej Paczkowski s. 435-457
"Prasa polska w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, "Historia prasy polskiej", red. Jerzy Łojek, Warszawa 1980 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 440
"Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940", Andrzej Paczkowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 440-441
Polonica w archiwum Agencji Havasa Andrzej Paczkowski s. 441-448
"Czasopiśmiennictwo morskie II Rzeczypospolitej", Zbigniew Machaliński, Gdańsk 1969 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Zbigniew Machaliński (aut. dzieła rec.) s. 474-476
"Prasa polska w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 480-482
"Geografia polityczna" prasy polskiej 1918-1939 : przegląd materiałów dotyczących prasy legalnej Andrzej Paczkowski s. 505-524
Prasa polska we Francji (1918-1940) Andrzej Paczkowski s. 521-536
"Prasa polska w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Szymon Rudnicki Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 561-565
"Histoire generale de la presse francaise", publiee sous la direction de Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral et Fernand Terrou, t. 2 : 1815-1871, Paris 1969 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Claude Bellanger (aut. dzieła rec.) Jacques Godechot (aut. dzieła rec.) Pierre Guiral (aut. dzieła rec.) Fernand Terrou (aut. dzieła rec.) s. 600-602