Znaleziono 51 artykułów

Bohdan Łukaszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Straty obozu lewicy rewolucyjnej w województwie olsztyńskim w latach 1945-1950 : materiały biograficzne Bohdan Łukaszewicz s. 17-49
Nakład "Mazura" szczycieńskiego w latach 1906-1914 Bohdan Łukaszewicz s. 51-59
"Straty wśród pisarzy polskich (literatów, publicystów dziennikarzy i redaktorów) w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej 1939-1945", Maria Rutowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Maria Rutowska (aut. dzieła rec.) s. 85-86
"Leksykon polactwa w Niemczech", Warszawa-Wrocław 1973 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz s. 92-96
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Zbigniew Fras Barbara Michniewska-Szczepkowska Jerzy Przeracki Bohdan Łukaszewicz s. 93-112
Sprawozdanie z obozu naukowego studentów Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu Bohdan Łukaszewicz s. 115-116
"Obozy jeńców wojennych na terenie byłych Prus Wschodnich" : sprawozdanie z sympozjum Bohdan Łukaszewicz s. 117-119
"Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945-1947", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1991 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975 : szkice do monografii", Bohdan Łukaszewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Edward Grygo Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 120-124
"Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975 : szkice do monografii", Bohdan Łukaszewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 124-125
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Wojciech Ciesielski Zbigniew Fras Lech Gizelbach Edward Martuszewski Jerzy Przeracki Krystyna Stasiewicz Bohdan Łukaszewicz s. 139-169
Dwadzieścia lat "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" (1957-1977) Bohdan Łukaszewicz s. 149-150
Życiorysy. Ukraińcy z operacji "Wisła" represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947-1956. Materiały biograficzne, Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 2009 : [recenzja] Bożena Domagała Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 155-159
"Represjonowani na Warmii i Mazurach. 1945-1956. Materiały biograficzne", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 156-160
    Zacytuj
  • Udostępnij
Na marginesie monografii Marka Jana Chodakiewicza "Po Zagładzie" Bohdan Łukaszewicz Marek Jan Chodakiewicz (aut. dzieła rec.) A. Madej (aut. dzieła rec.) s. 181-195
Dyskusja s. 207-213
Echa Grudnia '70 na Warmii i Mazurach w świetle materiałów KW PZPR w Olsztynie Bohdan Łukaszewicz s. 229-275
O właściwą ocenę "Mazura" szczycieńskiego Bohdan Łukaszewicz s. 231-233
Marzec '68 na Warmii i Mazurach : wybór źródeł Bohdan Łukaszewicz s. 245-288
Problemy ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach w roku 1960 w ocenie wojewódzkiego aparatu partyjnego Bohdan Łukaszewicz s. 245-260
Echa XX Zjazdu KPZR na Warmii i Mazurach w 1956 roku Bohdan Łukaszewicz s. 255-281
"Rocznik Olsztyński" T. 11, 1975 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz s. 267-272
"Węzłowe problemy rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego Warmii i Mazur w okresie 30-lecia PRL" : sprawozdanie z sesji naukowej Bohdan Łukaszewicz s. 275-280
"U źródeł Uniwersytetu 1993-1999. Materiały i dokumenty do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 277
"Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955. Szkice do monografii", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 2000 : [recenzja] Łukasz Kamiński Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922-1939 (w 60 rocznicę powstania)", Bohdan Łukaszewicz, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1982 : [recenzja] Piotr Wróbel Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 380-381
Wyroki śmierci orzeczone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie w latach 1946-1954 Bohdan Łukaszewicz s. 381-449
"Warmia i Mazury. Zarys dziejów", red. Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1985 : [recenzja] Wiesław Bieńkowski Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 419-425
Profesor Wojciech Stanisław Wrzesiński (6 października 1934 - 2 lipca 2013) Teresa M. Kułak Bohdan Łukaszewicz s. 419-424
"Rozmiary przymusowego zatrudnienia obywateli polskich w gospodarce Prus Wschodnich w latach 1939-1944", Bohdan Koziełło-Poklewski, [w:] "Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi II", Warszawa-Wrocław 1975 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 442-443
Z dyskusji nad koncepcją utworzenia uniwersytetu w Olsztynie Bohdan Łukaszewicz s. 465-498
"Prasa polska w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 480-482
Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy w latach II wojny światowej Bohdan Łukaszewicz s. 487-490
Gerard Zygmunt Rymkiewicz 1938-1980 Bohdan Łukaszewicz s. 497
Z dyskusji nad koncepcją utworzenia uniwersytetu w Olsztynie : część druga Bohdan Łukaszewicz s. 509-560
"Życiorysy 1945-1956", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 2008 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 528-530
"Studia Warmińskie" T. X, 1973 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz s. 529-530
"Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia", zeszyt VIII: "Aleksander Augezdecki, Królewiec-Szamotuły 1549-1561 (?)", oprac. Paulina Buchwald-Pelcowa, red. Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 535-537
W czterysta pięćdziesiątą rocznicę hołdu pruskiego Bohdan Łukaszewicz s. 545-546
Harcerska Organizacja Podziemna 'Iskra' w świetle zeznań śledczych Wiesława Kazberuka Bohdan Łukaszewicz s. 553-587
Polska Partia Robotnicza na Warmii i Mazurach w 1948 roku w świetle źródeł archiwalnych Bohdan Łukaszewicz s. 553-579
"Dzieciństwo i młodość ze znakiem «P». Wspomnienia", wybór i oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski i Bohdan Łukaszewicz, wstęp Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1982 : [recenzja] Maria Rutowska Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 558-560
"Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975. Szkice do monografii", Bohdan Łukaszewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Centkowski Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 560-563
"Olsztyn 1945-1985. Zapis czterdziestolecia", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1987 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 563-571
"Drukarze Olsztyna. Wspomnienia", wybór i oprac. Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1985 : [recenzja] Władysław M. Świeczkowski Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 580-582
"Ze znakiem „P”. Relacje i wspomnienia robotników przymusowych i jeńców wojennych w Prusach Wschodnich", wybór i oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski, Bohdan Łukaszewicz, wstęp Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1977 : [recenzja] Maria Rutowska Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 595-597
Publicystyka olsztyńska roku 1956 : (wybór tekstów) Bohdan Łukaszewicz s. 599-658
Powstanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Bohdan Łukaszewicz s. 601-660
Kwestia ukraińska na Warmii i Mazurach w latach 1955-1958 Bohdan Łukaszewicz s. 619-682
„Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945-1947”, Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1991 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 800-801
[Szanowny Panie Redaktorze] Bohdan Łukaszewicz s. 812-816