Znaleziono 54 artykuły

Bohdan Koziełło-Poklewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kronika Katolickiej Szkoły Polskiej w Nowej Kaletce Bohdan Koziełło-Poklewski Wojciech Wrzesiński s. 3-9, 80
Praca przymusowa w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej : (w świetle wspomnień) Stanisława Badowska Bohdan Koziełło-Poklewski s. 37-84
Antyhilterowska opozycja klasy robotniczej w Prusach Wschodnich Bohdan Koziełło-Poklewski s. 65-81
Uwagi o obsadzeniu stanowisk landratów w rejencji ciechanowskiej Bohdan Koziełło-Poklewski s. 73-83
O opiece religijnej nad jeńcami wojennymi i robotnikami przymusowymi : (na marginesie artykułu ks. Andrzeja Kopiczki) Bohdan Koziełło-Poklewski Andrzej Kopiczko (aut. dzieła rec.) s. 75-80
O przedszkolach polskich na Warmii w latach 1927-1939 : (na marginesie artykułu Jana Chłosty) Bohdan Koziełło-Poklewski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 91-102
Obywatele republik bałtyckich przymusowo zatrudnieni w Trzeciej Rzeszy w latach II wojny światowej Bohdan Koziełło-Poklewski s. 93-108
Badania nad sytuacją Kościoła rzymskokatolickiego w Prusach Wschodnich w okresie hitlerowskim Bohdan Koziełło-Poklewski Tadeusz Grygier (aut. dzieła rec.) Gerhard Reifferscheid (aut. dzieła rec.) Antoni Sołoma (aut. dzieła rec.) s. 95-118
"Biblioteki polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1881-1939", Jan Wróblewski, Olsztyn 1968 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Jan Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Polski korytarz czy niemiecka enklawa", Włodzimierz Wakar, wydał i wstępem poprzedził Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1984 : [recenzja] Teresa Kulak Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Wakar (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Niewola i eksterminacja jeńców wojennych - Włochów w niemieckich obozach jenieckich, wrzesień 1943 - maj 1945", Jacek Wilczur, Warszawa 1969 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Jacek Wilczur (aut. dzieła rec.) s. 148-154
W odpowiedzi Bohdanowi Koziełło-Poklewskiemu Zygmunt Lietz Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 151-172
Uwagi o organizacji partii hitlerowskiej w Olsztynie Bohdan Koziełło-Poklewski s. 155-163
"Studia Warmińskie" T. 4, 1967 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 157-160
"Studia Warmińskie" T. 1, 1964 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 157-160
Zygmuntowi Lietzowi w odpowiedzi Bohdan Koziełło-Poklewski s. 173-176
Starania o rozbudowę szkolnictwa polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1929-1939 Bohdan Koziełło-Poklewski Wojciech Wrzesiński s. 183-204
"Podstawowe formy i problemy zaangażowania nauki niemieckiej na rzecz rewizji wschodniej granicy Rzeszy w latach 1918-1933", Karol Fiedor, "Studia Śląskie, Seria Nowa" T. 22, 1972 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Przebudzenie narodowe Warmii 1886-1893", Andrzej Wakar, Olsztyn 1965 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) s. 190-194
Stan ruchu polskiego w rejencji olsztyńskiej 1933 roku w opinii prezydenta rejencji Bohdan Koziełło-Poklewski s. 201-208
Wpomnienia techników i inżynierów - pionierów odbudowy województwa olsztyńskiego Stanisława Badowska Bohdan Koziełło-Poklewski s. 221-243
"600 lat Barczewa", Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1964 : [recenzja] Jerzy Sikorski Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939", Bohdan Koziełło-Poklewski, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1980 : [recenzja] Leonard Grochowski Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Służba bezpieczeństwa SS i wschodniopruskie sądownictwo wobec kwestii pracy przymusowej Bohdan Koziełło-Poklewski s. 251-259
Niemieckie władze oświatowe wobec projektu ordynacji dla szkolnictwa polskiego w Niemczech Bohdan Koziełło-Poklewski s. 265-275
W odpowiedzi Janowi Chłoście Bohdan Koziełło-Poklewski s. 267-268
"Charakter i funkcja osadnictwa na wschodnich terenach Niemiec w okresie międzywojennym", Karol Fiedor, "Przegląd Zachodni" 1975, nr 2 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 283-286
Z badań nad strukturą terytorialną NSDAP w Prusach Wschodnich w latach 1921-1933 Bohdan Koziełło-Poklewski s. 285-293
"Rola i znaczenie ludności polskiej w Prusach Wschodnich w latach 1920-1939", Wojciech Wrzesiński, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Historia" z. 4, 1975 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 286-289
Znaczenie gospodarcze i rozwój portu królewieckiego w okresie międzywojennym Bohdan Koziełło-Poklewski s. 297-313
Nieznany projekt ordynacji dla szkolnictwa polskiego w Niemczech z 3 czerwca 1920 roku Bohdan Koziełło-Poklewski s. 323-329
Rola wybrzeża wschodniopruskiego w koncepcjach niemieckich (1933-1945) Bohdan Koziełło-Poklewski s. 341-345
"Praca przymusowa jeńców wojennych w latach II wojny światowej", Wiktor Lemiesz, Zielona Góra 1969 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Wiktor Lemiesz (aut. dzieła rec.) s. 369-374
Przyczynki do działalności Służby Pracy w Prusach Wschodnich w latach 1931-1935 Bohdan Koziełło-Poklewski s. 391-402
Memoriał Bund Deutscher Osten z 1940 roku w sprawie polskiej w Prusach Wschodnich Bohdan Koziełło-Poklewski s. 407-422
"Studia Warmińskie" T. 2, 1965 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 414-419
"Sosny mazurskiej cień", Henryk Syska, Warszawa 1967 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 421-422
"Studia Warmińskie" T. 3, 1966 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 428-432
"Rozmiary przymusowego zatrudnienia obywateli polskich w gospodarce Prus Wschodnich w latach 1939-1944", Bohdan Koziełło-Poklewski, [w:] "Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi II", Warszawa-Wrocław 1975 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 442-443
Wspomnienia plebiscytowców Bohdan Koziełło-Poklewski Tadeusz Swat s. 469-504
"Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939", Bohdan Koziełło-Poklewski, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1980 : [recenzja] Zygmunt Lietz Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 482-486
"Studia Warmińskie" T. 7, 1970 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 503-506
"Okruchy zdarzeń", Henryk Syska, Warszawa 1968 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 505-506
Obozy jenieckie w Prusach Wschodnich : (na marginesie książki Zygmunta Lietza) Bohdan Koziełło-Poklewski Zygmunt Lietz (aut. dzieła rec.) s. 517-536
"Położenie polskich robotników przymusowych w Rzeszy 1939-1945", wybór źródeł i oprac. Czesław Łuczak, "Documenta Occupationis" T. 9, 1975 ; "Praca przymusowa Polaków pod panowaniem hitlerowskim 1939-1945", wybór źródeł i oprac. Alfred Konieczny i Herbert Szurgacz, "Documenta Occupationis" T. 10, 1976 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Alfred Konieczny (aut. dzieła rec.) Herbert Szurgacz (aut. dzieła rec.) Czesław Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 529-533
Z badań nad stanem zatrudnienia w Prusach Wschodnich w chwili objęcia władzy przez partię hitlerowską Bohdan Koziełło-Poklewski s. 537-546
Przyczynki do dziejów Kwidzyna w latach międzywojennych Bohdan Koziełło-Poklewski s. 551-571
"Dzieciństwo i młodość ze znakiem «P». Wspomnienia", wybór i oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski i Bohdan Łukaszewicz, wstęp Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1982 : [recenzja] Maria Rutowska Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 558-560
"Nawet kamień", Edward Martuszewski, Łódź 1965 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Edward Martuszewski (aut. dzieła rec.) s. 568-570
"Ze znakiem „P”. Relacje i wspomnienia robotników przymusowych i jeńców wojennych w Prusach Wschodnich", wybór i oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski, Bohdan Łukaszewicz, wstęp Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1977 : [recenzja] Maria Rutowska Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 595-597
"Studia Warmińskie" T. 6, 1969 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 609-611
"Studia Warmińskie" T. 5, 1968 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 647-650
"Nauka w służbie ekspansji i rewizjonizmu (Ostforschung)", Józef Szłapczyński, Tadeusz Walichnowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Józef Szłapczyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Walichnowski (aut. dzieła rec.) s. 660-662
"Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotniecza w Prusach Wschodnich 1921-1933", Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1995 : [recenzja] Antoni Sołoma Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 687-691