Znaleziono 71 artykułów

Jan Chłosta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys dziejów dodatków do "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1921-1939 Jan Chłosta s. 3-23
Kaszubi - Pomorzanie i Wielkopolanie wśród duchowych przewodników życia narodowego na południowej Warmii i Mazurach w II poł. XIX i na pocz. XX wieku Jan Chłosta s. 48-62
Związki kulturowo-narodowe południowej Warmii z Pomorzem w końcu XIX i na początku XX wieku Jan Chłosta s. 66-83
Warmińscy duchowni : ksiądz Augustyn Szarnowski Jan Chłosta s. 69-76
Księgarnia "Gazety Olsztyńskiej" Jan Chłosta s. 73-80
Ksiądz Robert Bilitewski - kapłan i działacz narodowy Jan Chłosta s. 79-88
"Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu od stycznia 1945 do maja 1946 roku = Bericht über die Polen- und Russenzeit in Elbing von Januar 1945 bis Mai 1946", Paulus Herrmann, tł. z niem. i wprowadzenie Mieczysław Józefczyk, Gdańsk-Elbląg 2009 : [recenzja] Jan Chłosta Paulus Herrmann (aut. dzieła rec.) Mieczysław Józefczyk (aut. dzieła rec.) s. 85-86
Listy ks. Wojciecha Mondrego do Eugeniusza Buchholza z lat 1909-1912 Jan Chłosta s. 89-96
Ks. Karol Langwald (1886-1945) kapłan z południowej Warmii Jan Chłosta s. 89-93
O przedszkolach polskich na Warmii w latach 1927-1939 : (na marginesie artykułu Jana Chłosty) Bohdan Koziełło-Poklewski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 91-102
"Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988", pod red. Jana Chłosty, Olsztyn 1991 : [recenzja] Krzysztof Dariusz Szatrawski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 94-95
"Seweryn Pieniężny 1890-1940 : redaktor i wydawca spod znaku Rodła", Jan Chłosta, Olsztyn 1980 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 125-126
"Kazimierz Jaroszyk 1878-1941. O narodowy kształt Warmii i Mazur", Jan Chłosta, Olsztyn 1986 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 126-129
"Wieś nad łąkami", Maria Zientara-Malewska, przedmowa, oprac. tekstu, słowniczka i przypisów Hanna Sawicka, Olsztyn 1988 : [recenzja] Jan Chłosta Hanna Sawicka (aut. dzieła rec.) Maria Zientara-Malewska (aut. dzieła rec.) s. 129-132
Trzynaście tomów serii "Pro memoria" Instytutu Kaszubskiego Jan Chłosta s. 131-135
Związki Kazimierza Nitscha z Warmią i Mazurami Jan Chłosta s. 137-143
">>Gazeta Olsztyńska<< w latach 1886-1939", Andrzej Wakar i Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1986 : [recenzja] Jan Chłosta Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 143-147
Antoni Tadeusz Swat : 16 luty 1936 - 3 maja 2005 r. Jan Chłosta s. 159-161
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Literatura powrotów – powrót literatury. Prusy Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945 roku", Mirosław Ossowski, Gdańsk 2011 : [recenzja] Jan Chłosta Mirosław Ossowski (aut. dzieła rec.) s. 163-166
Ich durfte überleben, Pisane mi było przeżyć, Johannes Goedeke, tł. Alicja Kędzierska, Kinga Sokołowska, Düsseldorf 2010 : [recenzja] Jan Chłosta Johannes Goedeke (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Władysława Knosała 1908-1997 Jan Chłosta s. 189-193
Odsłonięcie tablicy ku czci Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Starym Ratuszu w Olsztynie Jan Chłosta s. 191-194
Gustaw Leyding (1899-1974) Jan Chłosta s. 197-207
Eugeniusz Tryniszewski (1930-1991) Jan Chłosta s. 215
Działalność literacka, wydawnicza i społeczno-oświatowa Andrzeja Samulowskiego (1840-1928) Jan Chłosta s. 215-228
"Głos Ziemi" (1945-1948) Jan Chłosta s. 221-228
Związki Mieczysława Orłowicza z Warmią i Mazurami Jan Chłosta s. 225-229
Związki księdza Walentego Barczewskiego z "Gazetą Olsztyńską" Jan Chłosta s. 225-234
Procesy sądowe "Gazety Olsztyńskiej" Jan Chłosta s. 239-254
"Słownik Warmii (historyczno-geograficzny)", Jan Chłosta, Olsztyn 2002 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 253-254
Wielki Post i Wielkanoc w zwyczajach Warmiaków Jan Chłosta s. 261-270
Jeszcze na temat przedszkoli polskich na Warmii w latach 1927-1939 Jan Chłosta s. 265-266
Największy między Warmiakami... Jan Chłosta s. 269-274
Antoni Szajek (1900-1976) Jan Chłosta s. 269-275
Starania Związku Polaków o utrzymanie języka polskiego w kościołach katolickich w diecezji warmińskiej (1923-1939) Jan Chłosta s. 281-294
Debiutanckie wiersze Marii Zientary-Malewskiej Jan Chłosta s. 301-313
Ksiądz Wojciech Rogaczewski na tle polskich działań narodowych na Mazurach i we Francji Jan Chłosta s. 309-314
"Warmiak z Podhala: Władysław Gębik, pedagog, folklorysta, literat", Jan Chłosta, Olsztyn 2006 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 314-319
O zasłużonym wydawnictwie Pieniężnych Jan Chłosta s. 315-322
"Wydawnictwo "Gazety Olsztyńskiej” w latach 1918-1939", Jan Chłosta, Olsztyn 1977 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki... : wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim", wstęp i oprac. Jan Chłosta, Olsztyn 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 327-330
Związki ks. Franciszka Hiplera z kulturą polską Jan Chłosta s. 329-332
Paweł Turowski (1892-1978) Jan Chłosta s. 338-341
"Prusy Wschodnie w literaturze niemieckiej 1945-1990. Biografie pisarzy", Jan Chłosta, Olsztyn 1993 : [recenzja] Hubert Orłowski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 370-372
Przyczynki do dziejów przedszkoli polskich na Warmii w latach 1927-1939 Jan Chłosta s. 373-386
Majątek plebiscytowy na Warmii, Mazurach i Powiślu Jan Chłosta s. 377-386
Szkolnictwo polskie na Warmii w latach 1919-1920 Jan Chłosta s. 377-390
Gdy myślę Gdańsk... Jan Chłosta s. 391-395
Krajniacy złotowscy w Polsce Ludowej w latach 1945-1975, Zenon Romanow, Słupsk 2010 : [recenzja] Jan Chłosta Zenon Romanow (aut. dzieła rec.) s. 416-420
Przeszłość Warmii i Mazur na łamach naukowych czasopism regionalnych powstałych po 1989 roku Jan Chłosta s. 417-454
Percepcja twórczości Ernsta Wiecherta w Polsce Jan Chłosta s. 417-427
Patroni warmińskich miast Jan Chłosta s. 425-431
Podstawy finansowe "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1927-1932 Jan Chłosta s. 435-445
"Mazurski Związek Ludowy. Drugi etap polskiego ruchu ludowego na Mazurach", Fryderyk Mirosław Leyk, Warszawa 1968 : [recenzja] ; "Kartki z pamiętnika", Michał Lengowski, "Życie i Myśl" 1969, nr 5/179 : [recenzja] Jan Chłosta Michał Lengowski (aut. dzieła rec.) Fryderyk Mirosław Leyk (aut. dzieła rec.) s. 449-451
Wspomnienia Warmiaków i Mazurów - prawdy i niedopowiedzenia Jan Chłosta s. 451-461
Cmentarze na Warmii Jan Chłosta s. 484-486
"Michał Kajka 1858-1940. Życie - spuścizna literacka - rodzina - polemiki - wiersze", Janusz Jasiński, Ełk 2008 : [recenzja] Jan Chłosta Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 520-521
Czasopismo "Mazur" z lat 1928-1939 : podstawy finansowe, dodatki i prześladowania pisma Jan Chłosta s. 523-536
"Wokół spraw warmińskich. Rzecz o redaktorach "Gazety Olsztyńskiej" (1886-1939)", Jan Chłosta, Warszawa 1986 : [recenzja] Leonard Smołka Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 551-554
Tradycje "Gazety Olsztyńskiej" po roku 1945 Jan Chłosta s. 555-562
Redaktor Wacław Jankowski (1899-1975) Jan Chłosta s. 557-563
""Pielgrzym" pelpliński w latach 1869-1920", Andrzej Romanow, Gdańsk-Pelpin 2007 : [recenzja] Jan Chłosta Andrzej Romanow (aut. dzieła rec.) s. 563-564
"Słownik Warmii (historyczno-geograficzny)", Jan Chłosta, Olsztyn 2002 : [recenzja] Janusz Jasiński Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 565-567
"Cena polskości", Paweł Sowa, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Chłosta Paweł Sowa (aut. dzieła rec.) s. 582-584
Druga wojna światowa we wspomnieniach autorów związanych z Prusami Wschodnimi Jan Chłosta s. 585-594
"Seweryn Pieniężny 1890-1940. Redaktor i wydawca spod znaku Rodła", Jan Chłosta, Olsztyn 1980 : [recenzja] Leonard Smołka Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 591-594
"Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949", wstęp i oprac. Joanna Szydłowska i Jan Chłosta, Olsztyn 1999 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) Joanna Szydłowska (aut. dzieła rec.) s. 595-599
"Polsko-niemiecki leksykon biogaficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec XX w.)", oprac. Maria Kalczyńska, Opole 2001 : [recenzja] Jan Chłosta Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) s. 658-660
Działalność Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach Jan Chłosta s. 715-734
Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939 : w 80-lecie ich utworzenia, Izabela Lewandowska, Jan Chłosta, Olsztyn 2010 : [recenzja] Maria Bieniek Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) Izabela Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 768-778
Bóg dał nam czas próby : wspomnienia z lat 1918-1935, Maria Donimirska, oprac. Andrzej Lubiński, Sztum 2012 : [recenzja] Jan Chłosta Maria Donimirska (aut. dzieła rec.) Andrzej Lubiński (aut. dzieła rec.) s. 799-802