Znaleziono 30 artykułów

Joanna Szydłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konceptualizacja doświadczenia wojny i okupacji w twórczości reportażowej Krzysztofa Kąkolewskiego : świadectwo - pamięć - gest etyczny Joanna Szydłowska s. 9-19
Literatura pogranicza wobec wyzwań współczesnego literaturoznawstwa Joanna Szydłowska s. 19-28
Narracje z historią w tle, czyli Kopernik w szponach popkultury : (Artur Górski, "Zdrada Kopernika") Joanna Szydłowska s. 37-46
Warmia i Mazury jako wariant tematu zachodniego w świetle zainteresowań krytycznych redakcji "Twórczości" w latach 1945-1989 Joanna Szydłowska s. 41-50
Szkic do portretu Polski lokalnej : refleksje na marginesie reportaży Włodzimierza Nowaka Joanna Szydłowska s. 45-55
Warmia i Mazury w miesięczniku "Poezja" w latach 1965-1990 : promocja tematu i środowiska Joanna Szydłowska s. 47-65
Wspomnienia o dawnej i niedawnej przeszłości Joanna Szydłowska s. 97-105
Lubuskie panopticum Janusza Olczaka, czyli wyczerpane inspiracje pojałtańskiej deterytoryzacji : "Szyld pisany antykwą" Joanna Szydłowska s. 113-128
Morfologia przestrzeni Ziem Odzyskanych w nieukończonej powieści czasów stalinowskich : (Tadeusz Breza "Złota łódka") Joanna Szydłowska s. 137-150
Olsztyn w reportażach polskich XIX i XX wieku Joanna Szydłowska s. 175-201
Mystifications and games : about identity discourse in modern Bulgarian prose (Alek Popov) Joanna Szydłowska s. 203-210
Problematyka Mazur i Warmii na łamach katowickiej "Odry" (1945-1950) Joanna Szydłowska s. 207-219
Edukacja do wielokulturowości : sprawozdanie z seminarium „Edukacja romska – współczesne wyzwania” (Education for multiculturalism. “Roma education – current challenges” seminar report) Joanna Szydłowska s. 221-226
Publicystyka Tadeusza Orackiego na łamach „Słowa na Warmii i Mazurach” Joanna Szydłowska s. 221-241
Kategoria pogranicza jako "testament Ziem Zachodnich i Północnych" Joanna Szydłowska s. 221-229
Stary(?) temat w nowych dekoracjach : alternatywne wizje Ziem Odzyskanych w prozie Igora Newerlego i Marka Domańskiego Joanna Szydłowska s. 235-245
Rejtan, Don Kichot i Kobiałko, czyli felietonowe auto-da-fé Manueli Gretkowskiej ("Na dnie nieba") Joanna Szydłowska s. 246-254
Literatura jako projekt ideologiczny : z archiwów POP PZPR przy ZLP w Olsztynie Joanna Szydłowska s. 247-265
"Besserwisser" za katedrą, czyli o funkcjach prowokacji w poetyce felietonu Joanna Szydłowska s. 271-279
Trzej panowie O. i regionalizm : rzecz o patriotyzmie, miejscu i literaturze Joanna Szydłowska s. 301-313
Trzej panowie O. i regionalizm : rzecz o patriotyzmie, miejscu i literaturze Joanna Szydłowska s. 301-313
Ocenzurowane dziedzictwo : Ziemie Zachodnie i Północne w świetle archiwów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Olsztynie Joanna Szydłowska s. 337-349
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur" : sprawozdanie z sesji Joanna Szydłowska s. 371-374
Odnalezione przeznaczenia Władysława Ogrodzińskiego : w 85. rocznicę urodzin Joanna Szydłowska Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ostojski (aut. dzieła rec.) s. 375-381
Obecność tematu warmińsko-mazurskiego w reportażu polskim lat osiemdziesiątych Joanna Szydłowska s. 421-440
Od Kutza do Smarzowskiego : film fabularny jako medium wiedzy o Ziemiach Zachodnich i Północnych Joanna Szydłowska s. 521-537
Od prawdy faktu do literackiego zmyślenia : o publicystycznych kontekstach w "Trudzie ziemi nowej" Eugeniusza Paukszty Joanna Szydłowska s. 533-550
"Zrozumieć czas. Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego", Ewa Gładkowska, Olsztyn 2003 : [recenzja] Joanna Szydłowska Ewa Gładkowska (aut. dzieła rec.) s. 595-602
"Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949", wstęp i oprac. Joanna Szydłowska i Jan Chłosta, Olsztyn 1999 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) Joanna Szydłowska (aut. dzieła rec.) s. 595-599
"Ostpreussen ohne legende" : sprawozdanie z międzynarodowego seminarium : Academia Baltica-Akademie im Ostseeraum Lübeck Joanna Szydłowska s. 779-783