Znaleziono 15 artykułów

Grzegorz Strauchold

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komuniści wobec autochtonów ziem zachodnich i północnych Grzegorz Strauchold Zenon Romanow (aut. dzieła rec.) s. 95-101
"Polska ludność rodzima ziem zachonich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948", Grzegorz Strauchold, Olsztyn 1995 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 114-118
Bibliografia prac Wojciecha Wrzesińskiego za lata 1957-1994 Grzegorz Strauchold s. 119-135
"Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945-1947", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1991 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"Osadnictwo rolne na Ziemach Odzyskanych", Patrycy Dziurzyński, Warszawa 1983 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Patrycy Dziurzyński (aut. dzieła rec.) s. 128-131
"Niemcy i okupacja w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948", Edmund Dmitrów, Warszawa 1987 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Edmund Dmitrów (aut. dzieła rec.) s. 149-151
Zagadnienie ludności rodzimej Prus Wschodnich na łamach prasy głównych partii politycznych w latach 1944-1948 Grzegorz Strauchold s. 165-179
"Autochtoni polscy, niemieccy czy... Od nacjonalizmu do komunizmu (1945 – 1949)", Grzegorz Strauchold, Toruń 2001 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 248-252
"Nie tylko walka... Żołnierze Armii Krajowej w powojennym Wrocławiu i na Dolnym Śląsku", Grzegorz Kowal, Wojciech Kucharski, Jarosław Maliniak, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2010 Bogusław Kleszczyński Grzegorz Kowal (aut. dzieła rec.) Wojciech Kucharski (aut. dzieła rec.) Jarosław Maliniak (aut. dzieła rec.) Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 280-287
"Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1947", Maciej Hejger, Słupsk 1998 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Maciej Hejger (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Dzieło najżywsze w żywych. Antologia reportażu o ziemiach zachodnich i północnych z lat 1919-1939", wybór i przedmowa Witold Nawrocki, Poznań 1981 ; "Tu jest nasza Ojczyzna. Z pamiętników mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych", wybór, oprac. i wstęp Bronisław Gołębiowski, Poznań 1981 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 345-348
"Życiorysy 1945-1956", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 2008 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 528-530
"Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1957", Grzegorz Strauchold, Toruń 2003 : [recenzja] Czesław Osękowski Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 587-590
"Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949", wstęp i oprac. Joanna Szydłowska i Jan Chłosta, Olsztyn 1999 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) Joanna Szydłowska (aut. dzieła rec.) s. 595-599
"Autochtoni polscy, niemieccy, czy... Od nacjonalizmu do komunizmu (1945-1949)", Grzegorz Strauchold, Toruń 2001 : [recenzja] Robert Syrwid Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 654-658