Znaleziono 10 artykułów

Maciej Hejger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa gdańskiego w latach 1945-1947 Maciej Hejger s. 73-104
Przesiedlenie ludności niemieckiej z powiatu słupskiego w latach 1945-1951 Maciej Hejger s. 137-154
Ludność żydowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1945-1951 Maciej Hejger s. 137-156
"Droga do niepodległości : Polska i Pomorze w dobie odbudowy państwa polskiego Maciej Hejger s. 170-171
Osadnictwo polskie na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski na tle powojennych migracji ludnościowych - Sesja naukowa Maciej Hejger s. 178-182
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1957", Maciej Hejger, Słupsk 1998 : [recenzja] Roman Drozd Maciej Hejger (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Od Października'56 do Grudnia'70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970)", Kazimierz Kozłowski, Szczecin 2002 : [recenzja] Maciej Hejger Kazimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 234-236
Ludność niemiecka w Słupsku i okolicach po zakończeniu wysiedleń poczdamskich Maciej Hejger s. 251-276
"Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1947", Maciej Hejger, Słupsk 1998 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Maciej Hejger (aut. dzieła rec.) s. 288-290
Władze komunistyczne wobec ziem odzyskanych po drugiej wojnie światowej : konferencja naukowa Maciej Hejger s. 293-295