Znaleziono 13 artykułów

Robert Syrwid

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ignacy Rowicki (1888-1963) - działacz społeczny, nauczyciel i poseł : (w 125. rocznicę urodzin i 50. rocznicę śmierci) Robert Syrwid s. 47-67
"Od partnerstwa do wymuszonej 'jedności'. Olsztyńska organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945-1948", Robert Syrwid, Łódź 2004 : [recenzja] Ryszard R. Tomkiewicz Robert Syrwid (aut. dzieła rec.) s. 107-111
"Olsztyn 1945-1995. Kultura - Nauka" : sprawozdanie z sesji Robert Syrwid s. 147-153
Inspekcja Zarządu Gminy Szombark (Wrzesina) w 1948 roku : przyczynek do dziejów samorządu terytorialnego województwa olsztyńskiego Robert Syrwid s. 221-230
"Starostwo powiatowe w Olsztynie 1945-1950. Wybór dokumentów", wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył Robert Syrwid", Olsztyn 2009 : [recenzja] Anna Bujko Robert Syrwid (aut. dzieła rec.) s. 298-302
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Gospodarka mięsna na Warmii i Mazurach po 1945 roku. Zarys problematyki", Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Robert Syrwid Ryszard Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 302-305
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Kortowo w 45-leciu. Z dziejów Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie. Daty, fakty, wydarzenia", Jerzy Kozdroń, Antoni Sołoma, Anna Wójcicka, Olsztyn 1995 : [recenzja] Robert Syrwid Jerzy Kozdroń (aut. dzieła rec.) Antoni Sołoma (aut. dzieła rec.) Anna Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 332-333
Dzieje olsztyńskiego popiersia Stefana Jaracza Robert Syrwid s. 363-373
"Ambasadorka Watykanu" : czyli Cecylii Vetulani potyczki z władzą ludową : nieznany list do Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z 1955 roku Robert Syrwid s. 375-399
Protokół inspekcji powiatu olsztyńskiego w 1945 roku Robert Syrwid s. 387-425
"Olsztyn - narodziny nowego miasta" : sprawozdanie z wystawy Robert Syrwid s. 429-431
"Autochtoni polscy, niemieccy, czy... Od nacjonalizmu do komunizmu (1945-1949)", Grzegorz Strauchold, Toruń 2001 : [recenzja] Robert Syrwid Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 654-658
Starostowie i wicestarostowie Okręgu Mazurskiego w charakterystykach naczelnika Wydziału Inspekcji Starostw Urzędu Pełnomocnika Rządu RP Zygmunta Walewicza z 16 października 1945 roku Robert Syrwid s. 801-826