Znaleziono 27 artykułów

Tadeusz Filipkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów szkolnictwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948 Tadeusz Filipkowski s. 29-57
Zagadnienia Prus Wschodnich w memoriałach przedłożonych Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego Tadeusz Filipkowski s. 53-79
"II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech", Henryk Chałupczak, Lublin 1990 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) s. 78-82
Przed stuleciem "Gazety Olsztyńskiej" Tadeusz Filipkowski s. 109-112
"Wspomnienia polskiego nauczyciela w Niemczech", Franciszek Piotrowski, wstęp i oprac. Tadeusz Filipkowski, Olsztyn 1996 : [recenzja] Henryk Chałupczak Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 110-114
"Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960", Tadeusz Filipkowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) s. 120-123
"Autochtoni polscy, niemieccy czy... Od nacjonalizmu do komunizmu (1945 – 1949)", Grzegorz Strauchold, Toruń 2001 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 248-252
Walka z analfabetyzmem w województwie olsztyńskim w latach 1949-1951 Tadeusz Filipkowski s. 271-283
"Nauczyciele polscy w Niemczech 1919-1939 : portret zbiorowy", Tadeusz Filipkowski, Olsztyn 1992 : [recenzja] Teresa Jaroszuk Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) s. 274-275
Średnie szkoły ogólnokształcące na Warmii i Mazurach (1945-1947) Tadeusz Filipkowski s. 313-327
"Warmiak z Podhala: Władysław Gębik, pedagog, folklorysta, literat", Jan Chłosta, Olsztyn 2006 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 314-319
Profesor Franciszek Ryszka 1924-1998 Tadeusz Filipkowski Edmund Wojnowski s. 345
Wznowienie polskiej działalności oświatowej na Warmii i Mazurach po 1945 roku Tadeusz Filipkowski s. 347-362
Paweł Jasiek (1908-1982) Tadeusz Filipkowski s. 377-382
"Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922-1939", Wojciech Wrzesiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 423-425
Uczniowie szkół polskich na Warmii w latach 1929-1939 Tadeusz Filipkowski s. 437-447
O nauczycielach polskich w Niemczech w latach międzywojennych Henryk Chałupczak Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) s. 465-470
Dominik Ochendal (5 VIII 1906 - 6 VIII 1984) Tadeusz Filipkowski s. 473-475
"Wysiedlać czy repolonizować? Dylematy polskiej polityki wobec Warmiaków i Mazurów po 1945 roku", praca zbiorowa pod red. Tadeusza Filipkowskiego i Witolda Gieszczyńskiego, Olsztyn 2001 : [recenzja] Krystyna Gełdon Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) Witold Gieszczyński (aut. dzieła rec.) s. 474-477
Florian Wichłacz (31 III 1908 - 16 V 1984) Tadeusz Filipkowski s. 476-479
"Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919-1939", Henryk Chałupczak, Lublin 1996 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) s. 477-481
"Społeczny ruch kulturalno-oświatowy na Warmii i Mazurach w latach 1945-1970", Tadeusz Bierkowski, Bydgoszcz-Olsztyn 1980 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Tadeusz Bierkowski (aut. dzieła rec.) s. 487-491
Stan badań nad dziejami społecznymi i gospodarczymi Warmii i Mazur w 30-leciu PRL Tadeusz Filipkowski s. 505-520
"Kronika szkoły polskiej w Worytach na Warmii 1930-1939", wstęp i oprac. Tadeusz Filipkowski, Zygmunt Lietz, Olsztyn 1979 : [recenzja] Leonard Smołka Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Lietz (aut. dzieła rec.) s. 508-512
"Związek Obrony Kresów Zachodnich 1921-1934. Powstanie i działalność", Marian Mroczko, Gdańsk 1977 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 526-529
"Etapy trudnej drogi. Ze wspomnień działacza polonijnego", Henryk Jaroszyk, Koszalin 1979 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Henryk Jaroszyk (aut. dzieła rec.) s. 556-558
"Szkolnictwo ogólnokształcące na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1970", Bolesław Potyrała, Władysław Szlufik, wstęp Jan Konopnicki, Wrocław 1972 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Jan Konopnicki (aut. dzieła rec.) Bolesław Potyrała (aut. dzieła rec.) Władysław Szlufik (aut. dzieła rec.) s. 715-718