Znaleziono 16 artykułów

Henryk Chałupczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka neutralizacji przez Polskę niemieckich petycji mniejszościowych do Rady Ligi Narodów w okresie międzywojennym Henryk Chałupczak s. 7-15
Poland’s Strategy to Neutralize the German Minority’s Petitions at the League of Nations in the Interwar Period Henryk Chałupczak s. 16-26
Politologiczne konteksty pogranicza Henryk Chałupczak s. 66-67
"II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech", Henryk Chałupczak, Lublin 1990 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) s. 78-82
"Wspomnienia polskiego nauczyciela w Niemczech", Franciszek Piotrowski, wstęp i oprac. Tadeusz Filipkowski, Olsztyn 1996 : [recenzja] Henryk Chałupczak Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 110-114
„Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania”, (red.) Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek, Lublin 2015 : [recenzja] Amadeusz Urbanik Tomasz Browarek (aut. dzieła rec.) Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) Ewa Pogorzała (aut. dzieła rec.) Radosław Zenderowski (aut. dzieła rec.) s. 153-156
„Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej”, red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk, Lublin 2015 : [recenzja] Walenty Baluk Amadeusz Urbanik Radosław Zenderowski Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) s. 161-165
Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Warmię (1921-1939) Henryk Chałupczak s. 249-268
"Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty 1931 -1938", oprac. Henryk Chałupczak i Edward Kołodziej, Lublin 2009 : [recenzja] Wojciech Skóra Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) Edward Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 306-311
Z badań nad problemami życia religijnego Polaków w Niemczech w latach międzywojennych Henryk Chałupczak s. 337-347
Prywatne przedszkola polskie na terenie Niemiec w latach 1919-1939 Henryk Chałupczak s. 347-376
Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Powiśle (1922-1939) Henryk Chałupczak s. 367-383
Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Henryk Chałupczak s. 431-465
O nauczycielach polskich w Niemczech w latach międzywojennych Henryk Chałupczak Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) s. 465-470
"Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919-1939", Henryk Chałupczak, Lublin 1996 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) s. 477-481
"Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokoły i sprawozdania 1920-1939", oprac. H. Chałupczak, E. Kołodziej, Lublin 1999 : [recenzja] Tadeusz Oracki Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) Edward Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 664-667