Znaleziono 8 artykułów

Walenty Baluk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys transformacji demokratycznej w Republice Mołdowa w latach 1988-2005 Walenty Baluk s. 37-53
"Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego", red. Ryszard Herbut, Walenty Baluk, Wrocław 2010 : [recenzja] Rafał Czachor Walenty Baluk (aut. dzieła rec.) Ryszard Herbut (aut. dzieła rec.) s. 121-124
„Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej”, red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk, Lublin 2015 : [recenzja] Walenty Baluk Amadeusz Urbanik Radosław Zenderowski Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) s. 161-165
Status prawny Morza Kaspijskiego i potencjalny podział zasobów naturalnych Walenty Baluk s. 195-214
"Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność", Walenty Baluk, Wrocław 2002 : [recenzja] Khrystyna Chushak Walenty Baluk (aut. dzieła rec.) s. 245-247
Polityka bezpieczeństwa Republiki Kazachstanu Walenty Baluk s. 251-265
"Heopolityczni interesy ta zownisznia polityka derżaw postradians’koho prostoru", Mykoła S. Doroszko, Kyiw 2011 : [recenzja] Walenty Baluk Mykoła S. Doroszko (aut. dzieła rec.) s. 351-356
"Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012", Walenty Baluk, Lublin 2012 : [recenzja] Larysa Leszczenko Walenty Baluk (aut. dzieła rec.) s. 359-364