Znaleziono 12 artykułów

Radosław Zenderowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyplomacja publiczna diaspor : przyczynek do rozważań Mateusz Krycki Radosław Zenderowski s. 17-40
"Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i euopejskości", Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski, Wrocław 2003 : [recenzja]. Sławomir Sowiński (aut. dzieła rec.) Radosław Zenderowski (aut. dzieła rec.) s. 25
Pogranicze w politologii Radosław Zenderowski s. 81
System partyjny Republiki Słowackiej (1993-2002) Radosław Zenderowski s. 113-130
„Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania”, (red.) Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek, Lublin 2015 : [recenzja] Amadeusz Urbanik Tomasz Browarek (aut. dzieła rec.) Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) Ewa Pogorzała (aut. dzieła rec.) Radosław Zenderowski (aut. dzieła rec.) s. 153-156
„Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej”, red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk, Lublin 2015 : [recenzja] Walenty Baluk Amadeusz Urbanik Radosław Zenderowski Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) s. 161-165
Miasta podzielone granicą państwową w nowych państwach członkowskich UE : od separacji do integracji Monika Brzezińska Radosław Zenderowski s. 164-183
Dylematy tożsamościowe "młodego" państwa w Europie Środkowo-Wschodniej : przypadek słowacki Radosław Zenderowski s. 179-194
Public diplomacy w miastach podzielonych granicą państwową : przykład Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (Český Těšín) Mateusz Krycki Radosław Zenderowski s. 206-227
Sprawozdanie z dziewiątego polsko-niemieckiego sympozjum na temat nowego porządku gospodarczego i systemu społecznego Fundamenty jedności Europy w dniach 28-29 IV 1997 r. w Warszawie Radosław Zenderowski s. 225-227
"Jan Paweł II o Europie i europejskości", Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski, Wrocław 2003 : [recenzja] Ignacy Dec Sławomir Sowiński Radosław Zenderowski s. 248-249
"Nad Tatrami błyska się...: słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989–2004)", Radosław Zenderowski, Warszawa, 2007 : [recenzja] Artur Łuszczyński Radosław Zenderowski (aut. dzieła rec.) s. 267-269