Znaleziono 29 artykułów

Rafał Czachor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Rafał Czachor s. 4
Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Białoruś w latach 1994-2011 Rafał Czachor s. 9-22
Rosyjski ruch dysydencki i protopartie polityczne w okresie pierestrojki i głastnosti Rafał Czachor s. 31-50
    Zacytuj
  • Udostępnij
Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1990-1996 Rafał Czachor s. 31-44
Włodzimierz Majakowski a socjalizm Rafał Czachor s. 46-74
Główne tendencje w procesach kształtowania się systemów politycznych państw postradzieckich Rafał Czachor s. 85-97
Proces kształtowania się systemu partyjnego w Republice Białoruś w latach 1991-1994 Rafał Czachor s. 89-107
    Zacytuj
  • Udostępnij
Białoruska polityka neutralności i bezatomowości w latach 90. Rafał Czachor s. 97-106
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Новый стратегический союз : Россия и Европа перед вызовами XXI века, возможности 'большой сделки'", Тимофей Бордачёв, Москва 2009 : [recenzja] Rafał Czachor Тимофей Бордачёв (aut. dzieła rec.) s. 116-120
"Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego", red. Ryszard Herbut, Walenty Baluk, Wrocław 2010 : [recenzja] Rafał Czachor Walenty Baluk (aut. dzieła rec.) Ryszard Herbut (aut. dzieła rec.) s. 121-124
Organizacja warsztatów międzykulturowych w środowisku polsko-rosyjskim Rafał Czachor Irina Popadeykina s. 122-130
Kulturowe uwarunkowania społecznego odbioru prezydentury Aleksandra Łukaszenki Rafał Czachor s. 125-133
"Россия нулевых : политическая культура, историческая память, повседевная жизнь", Борис Дубин, Москва 2011 : [recenzja] Rafał Czachor Борис Дубин (aut. dzieła rec.) s. 131-139
"Движение по спирали : политическая система России в ряду других систем", Д. Фурман, Москва 2010 : [recenzja] Rafał Czachor Д. Фурман (aut. dzieła rec.) s. 151-158
"Post-imperium : евразийская история, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)", Дмитрий Тренин, Москва 2012 : [recenzja] Rafał Czachor Дмитрий Тренин (aut. dzieła rec.) s. 155-168
"Становление партийной системы Республики Польша", И. И. Жуковский, Калининград 2010 : [recenzja] Rafał Czachor И. И. Жуковский (aut. dzieła rec.) s. 158-163
"Демократия и суверенитет: Многообразие исторического опыта", ред. А. А. Гусейнов, Москва 2010 : [recenzja] Rafał Czachor А. А. Гусейнов (aut. dzieła rec.) s. 159-165
"Российские партии в контексте трансформации", Г. М. Михалева, Москва 2009 : [recenzja] Rafał Czachor Г. М. Михалева (aut. dzieła rec.) s. 164-169
Historyczne źródła instytucji samorządu lokalnego w Rosji Rafał Czachor s. 173-187
"Popular Support for an Undemocratic Regime : the Changing Views of Russians", R. Rose, W. Mishler, N. Munro, Cambridge 2011 : [recenzja] Rafał Czachor W. Mishler (aut. dzieła rec.) N. Munro (aut. dzieła rec.) R. Rose (aut. dzieła rec.) s. 183-188
"Białoruś w stosunkach międzynarodowych", red. I. Topolski, Lublin 2009 : [recenzja] Rafał Czachor I. Topolski (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji w kontekście przemian ideowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych", K. Świder, Warszawa 2013 : [recenzja] Rafał Czachor K. Świder (aut. dzieła rec.) s. 227-234
"Wniesznjaja politika Respubliki Biełarus’ w 2000-je gody", red. Aleksander Szarapo, Mińsk 2010 : [recenzja] Rafał Czachor Aleksander Szarapo (aut. dzieła rec.) s. 247-252
Polityczne uwarunkowania budowy Gazociągu Północnego: polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej a solidarność europejska Rafał Czachor s. 261-273
<<Partija Putina. Istorija „Jedinoj Rossii”>>, Witalij W. Iwanow, Moskwa 2008 : [recenzja] Rafał Czachor Witalij W. Iwanow (aut. dzieła rec.) s. 323-327
"Białoruska Republika Ludowa 1918-1920 : u podstaw białoruskiej państwowości", Dorota Michaluk, Toruń 2010 : [recenzja] Rafał Czachor Dorota Michaluk (aut. dzieła rec.) s. 337-341
Koncepcja bezpieczeństwa narodowego Gruzji z 8 lipca 2005 roku Rafał Czachor s. 365-383
"Histońa Białorusi 1795-2000", Zachar Szybieka, Lublin 2002 : [recenzja] Rafał Czachor Zachar Szybieka (aut. dzieła rec.) s. 509-513
"Łukaszenko. Politiczieskaja biografija", Aleksandr Fieduta, Moskwa 2005 : [recenzja] Rafał Czachor Aleksandr Fieduta (aut. dzieła rec.) s. 533-535