Znaleziono 14 artykułów

Edward Kołodziej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komitety Obywatelskie na Lubelszczyźnie i Podlasiu w latach 1914-1915 Edward Kołodziej s. 57-66
Tradycje niepodległościowe w szkolnictwie Drugiej Rzeczypospolitej Edward Kołodziej s. 67-74
Prace magisterskie na łamach "Tek Archiwalnych" Edward Kołodziej s. 77-84
Z dziejów archiwów państwowych w Warszawie w latach 1918-1944 Edward Kołodziej s. 85-104
Źródła do dziejów Polaków na Warmii, Powiślu i Mazurach oraz IV Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym przechowywane w Archiwum Akt Nowych Edward Kołodziej s. 99-107
Źródła do dziejów Polonii amerykańskiej w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie Edward Kołodziej s. 127-136
Źródła do dziejów Polaków w Cesarstwie Rosyjskim, Związku Radzieckim i Mandżurii w XIX i XX wieku przechowywane w polskich archiwach państwowych Edward Kołodziej s. 161-178
Opieka nad X Pawilonem Cytadeli Warszawskiej w latach międzywojennych Edward Kołodziej s. 195-204
"Mazowsze Północne w XIX i XX wieku. Materiały źródłowe 1795-1956", zebr. i przygotował Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1997 : [recenzja] Edward Kołodziej Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 206-207
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze 1936-1939 : organizacja i działalność Edward Kołodziej s. 209-218
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Potokoły i referaty 1920-1938", oprac. Edward Kołodziej i Tadeusz Radzik, Lublin 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 344 : [recenzja] Wojciech Skóra Edward Kołodziej (aut. dzieła rec.) Tadeusz Radzik (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty 1931 -1938", oprac. Henryk Chałupczak i Edward Kołodziej, Lublin 2009 : [recenzja] Wojciech Skóra Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) Edward Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 306-311
Polityka rządu RP w Warszawie wobec repatriacji i reemigracji obywateli polskich z ZSRR w latach 1944-1948 Edward Kołodziej s. 317-332
"Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokoły i sprawozdania 1920-1939", oprac. H. Chałupczak, E. Kołodziej, Lublin 1999 : [recenzja] Tadeusz Oracki Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) Edward Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 664-667