Znaleziono 27 artykułów

Witold Gieszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Armia Sowiecka na Warmii i Mazurach w latach 1945–1948 : szkic do monografii = The Soviet Army in Warmia and Mazury in 1945–1948 : A Monographic Sketch Witold Gieszczyński s. 59-75
Armia Sowiecka na Warmii i Mazurach w latach 1945–1948 : szkic do monografii = The Soviet Army in Warmia and Mazury in 1945–1948 : A Monographic Sketch Witold Gieszczyński s. 59-75
    Zacytuj
  • Udostępnij
Działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Olsztynie (1980-2013) Witold Gieszczyński s. 123-138
Prasa Warmii i Mazur 1945-1995 : sprawozdanie z sesji Witold Gieszczyński s. 127-128
"System stalinowski w Polsce" : sprawozdanie z sesji Witold Gieszczyński s. 157-158
Human Migration on the Territory of the Former East Prussia after the Second World War Witold Gieszczyński s. 189-200
Protesty studenckie w Olsztynie w 1981 roku Witold Gieszczyński s. 213-226
Academic Conference: Underground Press in the People's Republic of Poland, Olsztyn, 3-5 November 2010 Witold Gieszczyński s. 221-223
Żydzi na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej : zarys problematyki Renata Gieszczyńska Witold Gieszczyński s. 231-243
Z działalności Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w Olsztynie w świetle sprawozdania za 1983 rok Witold Gieszczyński s. 233-244
    Zacytuj
  • Udostępnij
Klub Inteligencji Katolickiej w Olsztynie 1980-1981 (w dokumentach Służby Bezpieczeństwa) Witold Gieszczyński s. 235-269
Echa Czerwca 1976 roku na Warmii i Mazurach w œświetle materiałów KW PZPR w Olsztynie Witold Gieszczyński s. 245-300
"Kwidzyn: w niewoli brata mego... Stan wojenny: wspomnienia, refleksje, oceny", Olsztyn 2005 : [recenzja] Witold Gieszczyński s. 306-308
Ojciec święty Jan Paweł II olsztynianinem: honorowi obywatele Olsztyna (2003-2004) Witold Gieszczyński s. 322-327
"„Echa Przeszłośœci" : bibliografia zawartośœci za lata 2010-–2014 Witold Gieszczyński s. 371-379
Akcja wydalania obywateli ZSRR z województwa olsztyńskiego w latach 1946-1950 Witold Gieszczyński s. 397-402
Działalność aparatu bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach w świetle uchwał III plenum KC PZPR 11-13 XI 1949 r Witold Gieszczyński s. 407-432
Refleksje z Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie Witold Gieszczyński s. 409-413
W 65. rocznicę zbrodni wołyńskiej Witold Gieszczyński s. 418-421
Uroczystość otwarcia Alei Ofiar Katyńskich podczas XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie Witold Gieszczyński s. 453-457
Promocja książki Jana Sobczaka "Zmierzch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna : mój znikający świat : dziennik moskiewski z lat 1990-1992" Witold Gieszczyński s. 473-475
"Wysiedlać czy repolonizować? Dylematy polskiej polityki wobec Warmiaków i Mazurów po 1945 roku", praca zbiorowa pod red. Tadeusza Filipkowskiego i Witolda Gieszczyńskiego, Olsztyn 2001 : [recenzja] Krystyna Gełdon Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) Witold Gieszczyński (aut. dzieła rec.) s. 474-477
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Filipkowskim (1933-2009) Witold Gieszczyński Karol Sacewicz s. 553-555
Bilans dziesięciolecia "Ech Przeszłości": bibliografia zawartości za lata 2000-2009 Witold Gieszczyński s. 557-575
Janusz Jasiński i Władysław Ogrodziński - honorowymi obywatelami miasta Olsztyna Witold Gieszczyński s. 661-663
"Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach (1945-1950)", Witold Gieszczyński, Olsztyn 1999 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Witold Gieszczyński (aut. dzieła rec.) s. 667-671
Od narodzin "Solidarności" do Trzeciej Rzeczypospolitej : przemiany społeczno-polityczne w województwie olsztyńskim (1980-1989), Witold Gieszczyński, Olsztyn 2011 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Witold Gieszczyński (aut. dzieła rec.) s. 807-812