Znaleziono 5 artykułów

Czesław Osękowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oficjalne i faktyczne cele osadnictwa wojskowego na pograniczu polsko-niemieckim po drugiej wojnie światowej Czesław Osękowski s. 53-66
"Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945-1956. Procesy integracji i dezintegracji", Czesław Osękowski, Zielona Góra 1994 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Czesław Osękowski (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim", pod red. Czesława Osękowskiego, Zielona Góra 1999 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Czesław Osękowski (aut. dzieła rec.) s. 274-277
Historia i dzień dzisiejszy Glisna Czesław Osękowski s. 331-333
"Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1957", Grzegorz Strauchold, Toruń 2003 : [recenzja] Czesław Osękowski Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 587-590