Znaleziono 10 artykułów

Zenon Romanow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aparat Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec Armii Krajowej : casus Klemensa Trzebiatowskiego (1913-1984) Zenon Romanow s. 71-95
Komuniści wobec autochtonów ziem zachodnich i północnych Grzegorz Strauchold Zenon Romanow (aut. dzieła rec.) s. 95-101
Freie Europäische Jugend : tajna organizacja bytowskiej młodzieży kaszubskiej w 1950 r. Zenon Romanow s. 102-118
Trudna koegzystencja Kaszubów z władzą ludową : "banda Kropidłowskich" (1949-1954) Zenon Romanow s. 129-149
Ludność niemiecka a problemy osadnictwa polskiego na ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1949 Zenon Romanow s. 153-163
Bożenna Chmielewska (8 III 1930-9 I 2009) Zenon Romanow s. 223-225
Wakacyjne Studium Pomorzoznawcze w Koszalinie w latach 1958-1962 Zenon Romanow s. 239-256
Problemy polskiej ludności rodzimej powiatu złotowskiego w memoriale Polskiego Związku Zachodniego z 1948 roku Zenon Romanow s. 279-285
Memoriał Polaków z powiatu złotowskiego z 18 września 1945 roku Zenon Romanow s. 305-316
Krajniacy złotowscy w Polsce Ludowej w latach 1945-1975, Zenon Romanow, Słupsk 2010 : [recenzja] Jan Chłosta Zenon Romanow (aut. dzieła rec.) s. 416-420